Årsmøte Oslo Turnforening 2017

Oslo Turnforening gjennomfører årsmøte 2017 21.mars.2018 klokken 18.00

Innkalling til Årsmøtet 2017

Årbok 2017

 

 

INNKALLING

ÅRSMØTET FOR 2017

I OSLO TURNFORENING

AVHOLDES ONSDAG 21. MARS 2018 KL 18.00

Sted: St. Olavsgate 25, 0166 Oslo, i kantinen i 2. etg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være administrasjonen i hende senest onsdag 21. februar 2018. Disse kan sendes pr. mail til daglig leder Fredrik Schøyen: fredrik@osloturn.no, eller pr. post til Oslo Turnforening, Eikenga 6, 0579 Oslo.

Merk e-post eller brev ”Sak til årsmøtet”.

Vi minner om at medlemsavgiften må være betalt for å være stemmeberettiget. For nye medlemmer i 2018 må de ha betalt medlemsavgiften senest 1 mnd før årsmøtet.

Man må være fylt 15 år.

Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn.

VELKOMMEN!