Drop-in Lekedag

Drop-in lekedag er et tilbud for 2-5 år, tirsdag og onsdag i høst- og vinterferien (utgår).

 

Tirsdag og Onsdag er det drop-in for barn 2-5 år for å leke og turne i vår fine turnhall. Foresatte må selv være tilstede i salen når barnet er i aktivitet, eventuelt delta selv. Det vil være en instruktør tilstede for å bistå og veilede, men foresatte er ansvarlig for sitt barn i hallen.

 

 

Motorikksalen vil være åpen på følgende tidspunkt:

Tirsdag den                       kl.16:00 – 18:00

Onsdag den                       kl.16:00 – 18:00

Det vil være maks 30 barn i hallen samtidig, så hvis det er fullt så kan det oppstå noe ventetid.

 

Pris: 50 kr per barn.