Haslehallen

Oslo Turnforening åpnet i 1991 sitt andre senter i Oslo. Dette ligger på Hasle i Grünerløkka bydel. Haslehallen er en toppmoderne turnhall hvor Oslo Turnforening har sin turnaktivitet innen bredde og toppidrett.

Haslehallen er Oslo Turnforenings trenings- og kompetansesenter innen gymnastikk og turn. Vi tilbyr turnaktivitet til barn, ungdom og voksne i alle aldre samt kursvirksomhet og utleie. Våre satsningsgrener er Turn Kvinner, Turn Menn og Troppsgymnastikk, noe som også gjenspeiles i aktiviteten som tilbys i hele foreningen.

Høsten 2016 ble senteret utvidet med ca. 1600 kvm og Oslo Turnforening disponerer i overkant av 4500 kvm lokaler i Haslehallen fordelt på fire haller, garderober, resepsjon og administrasjonsdel.

Det er stor aktivitet i Haslehallen hver dag og rundt 2000 medlemmer  trener hos oss på kveldstid ukentlig. Vi har breddepartier og konkurransegrener for Turn Kvinner, Turn Menn og Troppsgymnastikk. På dagtid er WANG Ung sine elever i hallen hele uken, samt at Oslo Turnforening har sitt eget etter-skoletidstilbud, TurnAkademiet, med plass til 50 barn tre dager i uken. I tillegg er det utleie på dagtid til skoler, barnehager, særforbund, Olympiatoppen og andre.

På senteret jobber det til daglig 25 fulltidsansatte og rundt 100 timetrenere og resepsjonister.

Haslehallen ligger sentralt på Hasle i nye Hovinbyen med gode kollektivalternativer som T-bane og buss samt at hallen ligger rett ved Ring 3 og E6. Vi har også gode parkeringsmuligheter. 8.januar 2018  ble det innført betalingsparkering utenfor hallen. De første 15 minuttene er gratis, etter det er timeprisen 20,-.

Motorikksal 250 kvm

SONY DSC  
Basishall 900 kvm

Konkurransesal A apparat 850 kvm

  
Konkurransesal B trampoline 1100 kvm