Historie

Norges eldste idrettsforening

Oslo Turnforening ble grunnlagt av østerrikeren Joseph Stockinger i 1855 og het den gang Christiania Turnforening. I begynnelsen var det bare menn som fikk lov til å være medlemmer, men etter noen år fikk også jentene innpass.Norges første turnhall ble åpnet i 1857 i Christian IVs gate og det var her turnerne fra Christiania Turnforening trente. Den 9. desember 1897 ble det besluttet at man skulle bygge turnhall i St. Olavsgate og foreningen fikk en ny samlingsplass. Denne ble åpnet i 1901. Her holdt man turnaktivitet helt frem til turnhallen på tragisk vis brant ned 16. februar 1988.

Tomten på Hasle ble tatt i bruk av foreningen og Haslehallen stod klar i 1991. I 1994 var nye lokaler i St. Olavsgate bygd opp bak den gamle fasaden, med blant annet treningssenter som vi i dag kjenner som Treningshuset.  I dag finner vi turnaktivitet for barn og voksne på Treningshuset i St. Olavsgate, men hovedaktiviteten og konkurranseaktiviteten foregår i Haslehallen.

I 2015 kom beskjeden om at Haslehallen skulle bygges ut med et tilbygg på ca 1600 kvm. I den nye turnhallen på Hasle er det blant annet nedfelte stortrampoliner, heve- og senkegroper og trampolinebane. Haslehallen har etter utbyggingen 4500kvm tilgjengelig for sine medlemmer. Oslo Turnforening opplevde også en stor vannskade i Haslehallen våren 2015 som medførte at de eksisterende lokalene måtte pusses opp. Fra høsten 2016 fremstår Haslehallen som et toppmoderne gymnastikk og turnanlegg.  I dag har foreningen over 5000 medlemmer, både gutter og jenter i alle aldre.