Informasjon om påmelding våren 2018

Oppstart for vårsemesteret er uke 3, f.o.m. 15. januar 2018.

Nye medlemmer

Vi legger ut ledige plasser/mulighet for å sette seg på venteliste til ettermiddags- og helgepartiene den 8. januar 2018 kl. 10.00.

TurnAkademiet, vårt rett etter skolen tilbud: Ta kontakt på mail turnakademiet@osloturn.no for påmelding.

 

Aktive medlemmer

Alle medlemmer som turner på et parti blir automatisk påmeldt til vårsemesteret 2018 dersom det ikke foreligger en skriftlig utmelding.

En skriftlig utmelding kan du gjøre via vårt utmeldingsskjema. Etter 15. november blir du påmeldt vårsemesteret og vil motta faktura.

Alle overføres til tilsvarende parti. Dersom dere ønsker å bytte parti, kan det sendes inn ønske om dette på vårt endringsskjema innen 15. november. Bytte parti er bare mulig dersom det er ledig plass på ønsket parti. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Etter denne datoen må du sende forespørsel om partibytte til haslehallen@osloturn.no. Vi kan ikke garantere at noen endringer kan gjennomføres (det avhenger av ledige plasser).

Vi håndterer endringer manuelt og dere vil få beskjed innen utgangen av november om byttet har vært mulig. Dersom partiet dere vil bytte til er fullt vil dere bli satt på venteliste og beholde plassen dere har i dag.

Ventelister

Alle som stod på venteliste for høsten 2017 har mulighet til å melde seg på vårens partier eller sette seg på ny venteliste i tidsrommet 27. november – 3. desember. Ventelistene overføres ikke og det er førstemann til mølla. Etter dette må dere vente til 8. januar med å melde på pånytt.

Du kan sette deg på ny venteliste ved å logge inn i medlemsregisteret mysoft med medlemsnummer og passord som du fikk tilsendt ved førstegangsregistrering hos oss. Ta kontakt med resepsjonen dersom du ikke finner tilbake til denne informasjonen i god tid før 27. november.

 

 

Med vennlig hilsen
Oslo Turnforening