Informasjon

Oppstart

Alle våre breddepartier for småbarn, barn, ungdom og voksne starter trening i uke 3. Det vil si f.o.m. mandag 15. januar. Lørdagspartiene har dermed sin treningsstart lørdag 20. januar.

Parkering

Fra 8. januar 2018 innføres det betalingsparkering ved Haslehallen.

Eier av tomten har valgt å regulere parkeringsplassen utenfor turnhallen og det innføres dermed betalingsparkering fra og med den 8. januar 2018. Dette er blant annet for å unngå at andre enn de som skal til turnhallen opptar plassene utenfor.

Det vil være 15 minutter gratis parkering mot trekk av lapp, mens gjeldene priser vil være kr. 20,- per time utover dette

Påmelding

Informasjon om påmelding for nye medlemmer finner du her: PÅMELDING