Nytt medlemssystem

Viktige endringer for medlemmer i Oslo Turn

“Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte 13. og 14. desember 2018 å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Avgjørelsen får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger.” Kilde

På bakgrunn av dette går Oslo Turnforening bort fra Mysoft og over til medlemssystemet Weborg. Weborg er en NIF-godkjent tredjepart som vil behandle alt av medlemsdata, påmelding, fakturering, osv. for Oslo Turnforening fra og med 01.01.2020.

Hvordan påvirker det medlemmene?

Aktive medlemmer som turner på et parti høsten 2019 vil automatisk bli overført til samme parti våren 2020. Faktura for treningsavgift og medlemskontingent sendes fra Weborg 01.01.2020. De som turner på et parti denne høsten trenger derfor ikke foreta seg noe dersom de ønsker å fortsette. Hvis du ikke ønsker å fortsette på partiet, og melde deg ut av foreningen, gjøres det ved bruk av vårt utmeldingsskjema innen 04.12.2019. Utmeldinger etter 04.12 vil medfører gebyrer.

Medlemmer som kun står på venteliste høsten 2019 vil ikke overføres til Weborg. Ønsker du å overføres og dermed få et fortrinn ved påmelding til partiene vår 2020, må du gjøre følgende:

  • Klikk her for å logge inn på barnets/din medlemsprofil i Mysoft (Hvis du skal melde på barnet ditt er det viktig at du bruker barnets medlemsprofil).
  • Meld barnet/deg på fellespartiet som heter “Venteliste”
  • Frist: innen 09.10.2019 kl. 23.59

Alle som melder seg inn “Venteliste” innen 09.10.2019 vil bli overført til Weborg. Da får du en fortrinnsrett ved påmelding til vårens partier og vil kunne melde seg på partier med ledige plasser før nye medlemmer.  Nye medlemmer som prøver å melde seg inn på partiet “Venteliste” vil få avslag.

For nye medlemmer legges prosedyren for påmelding ut på våre hjemmesider så snart den er klar.