Påmeldingsprosedyre høst 2018

Her finner du informasjon om påmelding til våre partier høsten 2018.

Merk! Det er ikke mulig å melde seg på til et parti som deltar i konkurranser. Er du eller har du en konkurransegymnast eller du skal melde deg på Turnakademiet vil derfor ikke denne prosedyren gjelde deg. Påmelding til Turnakademiet høst 2018 gjøres via egen link. Link kommer. 

Oslo Turnforening har en omfattende påmeldingprosedyre og vi ber om at dere leser gjennom informasjonen som finnes på vår hjemmeside under “påmelding”. Vi har svært stor pågang av barn, unge og voksne og har dessverre ikke plass til alle. Vår påmeldingprosedyre er til for å sikre at påmeldingen skjer på mest mulig rettferdig måte, men den krever også at du som foresatt eller påmelder er aktiv i denne prosessen og følger de retningslinjene som vi har satt. Fra og med våren 2016 overføres ingen automatisk mellom vår- og høstsemester. Alle aktive medlemmer selv ta ansvar for å melde seg på et parti til høsten.

Datoer og informasjon om påmelding til høstsemesteret 2018

  • Påmelding til partier for aktive medlemmer åpner 2.mai klokken 10.00 og stenger 15.mai klokken 23.59. Gjelder ikke deltakere på turnakademiet eller turnskolen/saltouken. 
  • Påmelding til partier for de som står på venteliste åpner 28.mai klokken 10.00 og stenger 3.juni klokken 23.59. Gjelder også for deltakere på turnakademiet som ønsker å melde seg på ordinære breddepartier, de som deltok på turnskolen/saltouken i vinterferien 2018 og aktive medlemmer hos Treningshuset.  
  • Påmelding for nye medlemmer åpner 12.juni klokken 10.00 og er åpen frem fredagen før høstferien 2018
  • Alle våre medlemmer melder seg på for et skoleår (august til juni). Det betyr at når du har fått plass på et parti på høsten blir du automatisk overført til samme parti på våren, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Dette gjelder bare fra høst- til vårsemester. 
  • Hvis du ønsker å slutte etter høstsemesteret må vi har en skriftlig beskjed om utmelding. Utmelding må sendes inn innen 15.november. Utmeldingsskjema finner du her. 
  • Dersom du ønsker å bytte parti fra høst til vår må du melde deg inn på ønsket parti og eventuelt stå på venteliste dersom partiet er fullt. Aktive medlemmer får ingen fordel på ventelisten på nytt parti og stiller på lik linje med nye medlemmer/personer på venteliste fra høsten.