Parkeringsbetaling ved Haslehallen

Fra 8. januar 2018 vil det bli innført betalingsparkering ved Haslehallen.

Eier av tomten har valgt å regulere parkeringsplassen utenfor turnhallen og det innføres dermed betalingsparkering fra og med den 8. januar 2018. Dette er blant annet for å unngå at andre enn de som skal til turnhallen opptar plassene utenfor.

Det vil være 15 minutter gratis parkering mot trekk av lapp, mens gjeldene priser vil være kr. 20,- per time utover dette.