Nye parkeringsrutiner ved Haslehallen

Fra 8. januar 2018 vil det bli innført betalingsparkering ved Haslehallen.

Eier av tomten har valgt å regulere parkeringsplassen utenfor turnhallen og det innføres dermed betalingsparkering fra og med den 8. januar 2018. Dette er blant annet for å unngå at andre enn de som skal til turnhallen opptar plassene utenfor og sikkerheten.

Det vil være 15 minutter gratis parkering mot trekk av lapp, mens gjeldene priser vil være kr. 20,- per time utover dette.

For våre medlemmer er det også opprettet en abonnements løsning for turnår eller semester:

INFORMASJON OM PARKERING