Priser 2018

Priser per semester 2018:

Rekrutt: 5200 kr

Junior Nasjonal klasse: 5450 kr

Junior TeamGym: 7250 kr

Senior: 7250 kr

Student*: 3650 kr

*Det kun studentpris til medlemmer av Oslo Turnforening . Utøvere fra andre klubber som ønsker å stille for en annen klubb enn Oslo Turnforening i konkurranser, må betale full treningsavgift for å trene hos oss.