Priser 2019

Priser per semester 2019:

Aspiranttropp 5 000
TeamGym rekrutt 5 350
Nasjonal Klasse Junior og Senior 5 650
TeamGym Junior 7 450
TeamGym Senior 7 450
Senior student* 3 750

 

*Det kun studentpris til medlemmer av Oslo Turnforening . Utøvere fra andre klubber som ønsker å stille for en annen klubb enn Oslo Turnforening i konkurranser, må betale full treningsavgift for å trene hos oss.