Priser 2019

Priser per semester 2019:

Aspiranttropp 5 000
TeamGym rekrutt 5 350
TeamGym Jenter 3 5 650
TeamGym Jenter 1 & 2 7 450
TeamGym Gutter 2 6 500
TeamGym Gutter 1 7 450
TeamGym Senior 7 450
Senior student* 3 750

 

*Det kun studentpris til medlemmer av Oslo Turnforening .