Priser Turn Kvinner og Turn Menn 2018

Prisliste for treningsavgift per semester 2018:

Turn Kvinner
Kretsparti 2012 4 350
Kretsparti 2011 4 350
Kretsparti 2009 – 2010 4 550
Kretsparti 2005 – 2008 4 750
Kretsparti 2004 5 000
Rekrutt 6 700
Junior 8 250
Senior 8 250
Senior student 4 150

 

Turn Menn
Kretsparti 2011 – 2012 4 350
Kretsparti 2010 – 2011 4 350
Kretsparti 2009 – 2010 4 550
Kretsparti 2008 – 2009 4 550
Nasjonal 6 200
FIG 8 250
NGTF 1 100

 

Medlemsavgift Oslo Turnforening: 375,- en gang i året.