14 år og eldre

Turn for ungdom er vårt treningstilbud for ungdommer som går i 9. klasse og til og med 3. klasse på VGS.

Turn for ungdom er ungdommenes treningskonsept her i Oslo Turnforening. Nybegynnere får introduksjon i grunnleggende turnelementer på partiene som går en dag i uken, mens viderekomne trener både 1 og 2 dager i uken på sitt nivå, og noen bruker treningen som supplement til annen idrett.

Når man har drevet med noe lenge, er det også viktig å forandre litt på ting både for å oppleve noe nytt og for å bli bedre på det man allerede kan. Derfor er det fint å ha en arena der ungdommene selv blir bevisste på treningen sin. Det ønsker vi at Turn for Ungdom skal være.

Hvert semester ønsker vi å fokusere på det sosiale for ungdommen. Det er snakk om treningsamlinger, sosiale eventer og oppvisning- og konkurransearrangement på lavterskelnivå for de som ønsker det. Full Out Challenge er et nytt konsept startet høsten 2018 som består av turn, akrobatikk, parkour, pizza og god stemning.

Turn for ungdom trener 1 eller 2 dager i uken og treningen varer i 90 minutter. Partiene skiller ikke på gutter og jenter.