6 – 9 år

Turnstigen er et treningstilbud for barn fra 1. - 4. klasse.

På våre turnstigepartier introduserer vi grunnleggende turnelementer gjennom styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjonsøvelser, rytmeøvelser og apparattrening i de ulike turnapparatene vi har i vår turnhall. Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept Idrettens Grunnstige og vi ønsker å tilby den beste basistrening uansett hvilken idrett man velger å forsette med.

Hovedvekten av aktiviteten foregår i turnapparatene bom, skranke, frittstående (matte) for jentene og gutteapparatene bøyle, ringer og skranke.

Det er satt opp egne gutte- og jentepartier hver dag unntatt fredag og søndag, og partiene består av gymnaster født i samme år.

Treningen varer i 60 minutter og foregår i Basishallen.

Trykk HER for timeplan

Trykk HER for påmelding