Vilkår for påmelding TurnAkademiet

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Oslo Turnforenings vilkår for påmelding.

Ved å starte trening i Oslo Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem i Oslo Turnforening plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.osloturn.no og som sendes ut på mail.

Generelt

 • Alle som skal melde seg på TurnAkademiet må første gang fylle ut et skjema for påmelding. Det er ikke slik at man får plass høsten 2018 selv om man har sendt inn skjemaet. Vi har maks antall plasser med henteavtale fra hver skole. Dere får en bekreftelse på skjermen etter innsending av skjema om at vi har mottatt søknaden og i etterkant mottar dere en mail med tilbud om plass på partiet eller ikke.
 • Alle medlemmer i Oslo Turn administrerer sin egen medlemsprofil i MySoft Idrett. Som medlem eller foresatte plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.
 • Kun de som deltar på partiene skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder. Det opptar både plass og oppmerksomhet fra treningen dersom det befinner seg personer i salen som ikke har noen funksjon.
 • Alle medlemmer på TurnAkademiet som har plass blir videre overført til neste semester (vår-høst, og høst-vår).

Betaling av medlems- og treningskontingent

 • Tilsendt faktura med medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt før treningen starter. Treningsavgiften vil bli delt på to fakturaer per semester for alle 2 og 3 dagers kurs.
 • Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Oslo Turnforening tegner for alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund og gjelder fra den dag kontingenten er betalt.
 • Oslo Turnforening kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til Oslo Turn tidligst etter 1. purring.

Angrerett

 • Avmelding skal formidles skriftlig gjennom vårt avmeldingsskjema.
 • Angrefristen gjelder de 14 første dagene etter semesterstart eller tilbud om plass på TurnAkademiet. Avmelding må være sendt skriftlig før 3. treningsuke starter.
 • Avmelding etter mottatt faktura, men før 1.ste trening utløser avmeldingsgebyr kr. 400,-.
 • Avmelding i løpet av de første 14 dagene etter at utøveren kan ha deltatt på sin første oppsatte trening på TurnAkademiet, gir delvis refusjon av treningsavgiften. Medlemmet må betale for treningene i løpet av de første 14 dagene etter semesterstart + medlemskontingent. I tillegg tilfaller et administrasjonsgebyr på 400,- ved avmelding.
 • Avmelding senere enn 14 dager etter oppstart på partiet gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/henteavtale/medlemskontingent.
 • Ved langvarig sykdom eller skade (mer enn 50% av semesterets lengde)  som medfører fravær, godtas vanligvis utmelding etter avtale mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.
 • Ved utmelding med henteavtale må denne betales i sin helhet da dette er avtale med ekstern leverandør.

Utmelding ved semesterslutt

 • Hvis du ønsker å avslutte ditt medlemskap i Oslo Turnforening ved semesterslutt vår eller høst, må du melde fra skriftlig innen 22.mai på våren og 15.november på høsten. Dette må gjøres ved bruk av vårt avmeldingsskjema her
 • Det vil bli en avmeldingsgebyr etter 22. mai og 15. november på kr 400,-

Rusmidler

 • Oslo Turnforening har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener på vårt senter.
 • Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hall eller under trening.

Bekledning

 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.

 Regler i hall

 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening.
 • Man skal vise respekt for senteret og våre apparater, og behandle de deretter.
 • Skumgummiklossene i gropa skal ikke rives opp.
 • Ingen utøvere skal oppholde seg i hallen uten trener eller utenfor egen treningstid og ingen utøvere skal bruke trampolinene uten en kvalifisert trener tilstede.
 • Når man forlater turnhallen skal det være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til opprydding ved behov på slutten av treningen.