Oppdatering koronasituasjonen 9. mars 2021

Haslehallen stengt fra 10. mars

Oppdatering tirsdag 9. mars

Det ble på dagens pressekonferanse i Oslo Kommune presentert nye, strengere tiltak som blant annet medfører at det blir forbud mot all innendørs fritidsaktivitet for alle. Haslehallen vil derfor være stengt fra og med onsdag 10. mars.

Tiltakene varer i første omgang frem til 9. april. Vi synes dette er utrolig trist og krysser fingrene for at vi kan åpne hallen etter dette. Vi holder dere oppdatert.

Oppdatering mandag 1. mars

Fra og med 2. mars er det i breddeidretten krav om maks 10 personer per treningsgruppe for aldersgruppen 16-19 år. Alle i treningsgruppen må holde minst 1 meter avstand til hverandre under treningen.

Dette presenterte Oslo Kommune i sin pressekonferanse 28. februar. For oss vil dette gjelde for følgende partier:

  • TFU mandag tropp
  • TFU mandag apparat
  • TFU onsdag tropp
  • TFU onsdag apparat
  • TFU man+ons tropp
  • TFU tirs+tors tropp
  • Akrobatikk 02-06 tirs+tors

Reglene gjelder også for deltakere på disse partiene som ikke har fylt 16 år. Dette siden man trener sammen med noen over 16 år.

Partier med over 10 deltakere vil denne uken bli delt i to separate grupper. Gruppene vil være faste og gjelde frem til restriksjonene oppheves. Administrasjonen har delt inn gruppene.

Oppdatering onsdag 17. februar

Fra torsdag 18. februar åpner byrådet for organisert trening innendørs for ungdommer til og med 19 år (2002 og yngre). For voksne er det dessverre fremdeles forbud mot organisert innendørsaktivitet.

Pressemelding fra Oslo kommune

Vi holder dere oppdatert.

Oppdatering tirsdag 2. februar

Fra onsdag (3. februar) åpner byrådet for organisert trening, utendørs og innendørs, for barn og unge til og med ungdomskolealder. Ungdom i videregående skole tillates å trene organisert ute. Det er fortsatt forbud mot alle typer arrangement og organisert trening for voksne over 20 år.

Dette betyr at vi endelig kan starte breddesemesteret vårt mandag 8. februar for de medlemmene som går i barnehage, barneskole og på ungdomsskolen. Semesteret avsluttes i uke 23, 7.-12. juni og semesterlengden vil dermed være som normalt for vårsemesteret. For ungdom som går på på videregående skole og voksne er det dessverre fremdeles forbud mot organisert innendørsaktivitet. Byrådet i Oslo vil i løpet av kort tid vurdere om det også kan gjøre lettelser for disse aldersgruppene.
For de som ikke får lov å trene, men som har meldt seg på partier våren 2021, vil vi kompensere for evt. tapt treningstid dersom forbudet varer så lenge at normal semesterlengde ikke kan opprettholdes (forbud lenger enn 15. februar).
Vi holder dere oppdatert.
_
Oppdatering Søndag 24. januar:

På bakgrunn av dagens pressekonferanse fra regjeringen om hvilke tiltak som gjelder må vi foreløpig utsette oppstart inntil videre. Oslo Turnforening avventer mer informasjon fra myndighetene og Oslo Kommune  om opphevelse av restriksjoner. Foreløpige restriksjoner er satt frem til 31. januar.

På bakgrunn av Oslo Kommunes krav  til nedstenging av idretten vil Haslehallen holdes stengt frem til det kommer lettelser eller nye retningslinjer.

Vi holder våre medlemmer løpende orientert.

Pressemelding fra Oslo Kommune

Mer informasjon https://osloturn.no/nye-tiltak/

Oppdatering 20. januar:

Oslo Kommune hadde i dag 20. januar 13.00 pressekonferanse med informasjon om hvilke tiltak og retningslinjer som gjelder fremover i Oslo. Tiltakene som ble lagt frem gjelder til 4. februar.

Smittesituasjonen er fortsatt alvorlig i Oslo og byrådet viderefører derfor den sosiale nedstengingen. Samtidig åpnes det igjen for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder.

Pressemelding byrådet i Oslo 20. januar

For idretten betyr dette at vi kan starte opp igjen aktivitet for våre medlemmer i aldersgruppen 0-12 år, barnehage og barneskolealder. Denne aldersgruppen vil derfor ha oppstart av vårsemesteret den 25. januar 2021 som har vært informert om tidligere.

For ungdom over 13 år og voksne er det dessverre fremdeles forbud mot å organisere trening innendørs. Tiltakene er i utgangspunktet videreført til 4. februar, men byrådet vil vurdere smittesituasjonen og eventuelle lettelser allerede neste uke.

Semesterstart for ungdom og voksne settes derfor foreløpig til 8. februar og semesteret forlenges tilsvarende mot sommeren. Om det kommer lettelser neste uke fra byrådet for idretten vil vi starte opp semesteret tidligere, 1. februar.

Oslo TF følger med på utviklingen og informerer våre medlemmer løpende om endringene både på hjemmesiden og mail til berørte grupper.

Med vennlig hilsen

Oslo Turnforening