Oppdatering koronasituasjonen 24. januar 2021

Haslehallen stengt inntil videre!

Oppdatering Søndag 24.Januar:

På bakgrunn av dagens pressekonferanse fra regjeringen om hvilke tiltak som gjelder må vi foreløpig utsette oppstart inntil videre. Oslo Turnforening avventer mer informasjon fra myndighetene og Oslo Kommune  om opphevelse av restriksjoner. Foreløpige restriksjoner er satt frem til 31. januar.

På bakgrunn av Oslo Kommunes krav  til nedstenging av idretten vil Haslehallen holdes stengt frem til det kommer lettelser eller nye retningslinjer.

Vi holder våre medlemmer løpende orientert.

Pressemelding fra Oslo Kommune

Mer informasjon https://osloturn.no/nye-tiltak/

Oppdatering 20. januar:

Oslo Kommune hadde i dag 20. januar 13.00 pressekonferanse med informasjon om hvilke tiltak og retningslinjer som gjelder fremover i Oslo. Tiltakene som ble lagt frem gjelder til 4. februar.

Smittesituasjonen er fortsatt alvorlig i Oslo og byrådet viderefører derfor den sosiale nedstengingen. Samtidig åpnes det igjen for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder.

Pressemelding byrådet i Oslo 20. januar

For idretten betyr dette at vi kan starte opp igjen aktivitet for våre medlemmer i aldersgruppen 0-12 år, barnehage og barneskolealder. Denne aldersgruppen vil derfor ha oppstart av vårsemesteret den 25. januar 2021 som har vært informert om tidligere.

For ungdom over 13 år og voksne er det dessverre fremdeles forbud mot å organisere trening innendørs. Tiltakene er i utgangspunktet videreført til 4. februar, men byrådet vil vurdere smittesituasjonen og eventuelle lettelser allerede neste uke.

Semesterstart for ungdom og voksne settes derfor foreløpig til 8. februar og semesteret forlenges tilsvarende mot sommeren. Om det kommer lettelser neste uke fra byrådet for idretten vil vi starte opp semesteret tidligere, 1. februar.

Oslo TF følger med på utviklingen og informerer våre medlemmer løpende om endringene både på hjemmesiden og mail til berørte grupper.

Med vennlig hilsen

Oslo Turnforening