All aktivitet avlyses

Fra 12.03.2020-20.04.2020

Helsedirektoratet har besluttet å stenge all organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs og har oppfordret alle organisasjoner i Oslo til å bidra med å redusere smitterisiko av koronaviruset.

Administrasjon i Oslo Turnforening fattet 12.mars  en beslutning om at vi avlyser all trening til over påske. Denne perioden vil bli forlenget til tidligst 20.april.

For konkurranseutøvere vil det komme en egen plan.

Vedr. refusjon

Mange har spørsmål om refusjon og vi vet per nå ikke hvordan vi løser kompensering av tapt treningstid som følge av koronaviruset. Vi kontakter våre medlemmer på e-post når vi har mer informasjon om dette og er takknemlig for deres forståelse og tålmodighet i mellomtiden.