Åpent Hus

Velkommen til Åpent Hus 28. og 29. mai 2019

Tradisjon tro inviterer vi til Åpent Hus her i Haslehallen etter semesterslutt.

 

Tirsdag 28. mai kl. 16.30-18.30

Alle født 2016 – 2011. En voksen må følge de minste barna rundt i hinderløypen.

Haller i bruk: Motorikksalen, Basishallen og Troppshallen.

 

Onsdag 29. mai kl. 16.30-18.30. 

Alle født 2010 og tidligere

Haller i bruk: Motorikksalen, Basishallen, Troppshallen og Apparatturnhallen.

 

Vi fyrer opp grillene utenfor turnhallen. Dere tar selv med mat hvis dere ønsker å grille noe. Kafeteriaen holder også åpent under arrangementet.

 

Annen praktisk informasjon:

Åpent Hus er et gratis arrangement for barn og unge. Søsken, venner og kjente er velkomne til å være med på arrangementet selv om de ikke er aktive medlemmer hos oss.

Alle er velkomne til å komme og gå som man vil, men vi stenger turnhallen kl. 18.30.

Trenerne våre setter opp ulike stasjoner/hindre som man skal komme seg gjennom. Det blir balanse, koordinasjon, turn og styrke. Alle følger den samme løypa og må forholde seg til de beskjedene som trenerne gir.

Foresatte og konkurransegymnaster som er med må også høre på de beskjedene som gis av trenerne våre. Reglene og retningslinjene våre gjelder alle som deltar på arrangementet, uten unntak.

Erfaringsmessig opplever vi stor pågang på dette arrangementet. Vi ber derfor om at alle tar hensyn til de rundt seg slik at man unngår uheldige situasjoner.