Årsmøte utsatt til. 9. juni 2021

Grunnet restriksjonene i samfunnet er årsmøtet utsatt.

Årsmøtet for 2020 er utsatt og vil avholdes onsdag den 9.juni 2021 i St. Olavsgate 25.

Mer informasjon rundt årsmøtet og årbok kommer så raskt dette er klart.

Årboken vil bli lagt her når den er tilgjengelig:

Årbøker Oslo TF