Årsmøte og årbok 2018

Innkalling til årsmøte i Oslo Turnforening 27.03 kl 18:00

Onsdag 27. mars 2019 kl. 18.00 i St. Olavs gate 25

INNKALLING

ÅRSMØTET FOR 2019 I OSLO TURNFORENING AVHOLDES

Onsdag 27. mars 2019 kl. 18.00

STED: St. Olavs gate 25, 2.etasje

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være administrasjonen i hende senest 27.februar 2019. Saker kan sendes pr e-post til daglig leder Fredrik Schøyen: fredrik@osloturn.no, eller pr. post til Oslo Turnforening, Eikenga 6, 0579 Oslo. Merk e-post eller brev ”Sak til årsmøtet”.

Vi minner om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt medlemsavgiften. For nye medlemmer i 2019 må de ha betalt medlemsavgiften senest 1 måned før årsmøtet og være fylt 15 år.

Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn.

 VELKOMMEN!

 

Her finner du årboken for 2018: Årbok