Faste ansatte 2023

Oversikt over foreningens faste ansatte ved Haslehallen.

Dersom du har generelle henvendelser knyttet til påmelding, medlemsregister, arrangement, utleie eller annet, kan du kontakte oss på haslehallen@osloturn.no.

Avdeling ledelse, administrasjon og drift

Fredrik Schøyen

Daglig leder

Mari Eliassen

Senterleder Haslehallen og Sportslig leder konkurransegrener

Henrik Andresen

Driftsleder

Ann-Cecilie Joa Dahl

Administrasjonskonsulent

Resepsjonen

Våre resepsjonister ønsker velkommen og bistår medlemmer på ettermiddager, kveld og lørdager når det er aktivitet. De besvarer generelle spørsmål knyttet til treningstilbud, ledig kapasitet på partier, gjenglemte gjenstander og andre spørsmål.

Jenny Gylvik

Resepsjonist

Helene Sundt Eppeland

Resepsjonist

Avdeling konkurransegrener

Avdelingen har ansvar for våre aktiviteter og medlemmer knyttet til konkurransegrener; troppsgymnastikk, turn kvinner og turn menn.

Pia Dangel

Koordinator

Stian Skjerahaug

Koordinator

Avdeling bredde

Avdelingen har ansvar for våre breddeaktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre, herunder konsepter som gymlek, turnstigen, turnAkademiet, paraturn, turn for voksne, seniorer m.m.

Marte Gylvik

Sportslig leder

Erica Doreen Gulliksen

Koordinator

Christer Skogstad Lie

Koordinator

Fulltidsansatte trenere

Trenere bredde

Jim Mckay

Jim Mckay

Trener bredde

Ansvarlig for Paraturn og Turnstigen gutter 

Aljona Lund

Trener bredde

Ansvarlig for troppsturn for 5.-8. klasse og troppsturn for ungdom

Ida Caroline Hansen

Trener bredde

Ansvarlig for Turn for voksne

Kira Wilson

Trener bredde

Ansvarlig for TurnAkademiet, apparatturn for 5.-8. klasse og apparatturn for ungdom

Marijana Bodruzic

Trener bredde

Ansvarlig for Gymlek

Lars Josef Ranheim

Trener bredde

Trenere troppsgymnastikk

Mike Andersen

Teamleder tropp

Ansvarlig for troppsavdelingen og hovedtrener senior menn mike@osloturn.no

Henrik Moum

Hovedtrener

Ansvarlig senior kvinner og junior kvinner

Atle Kristiansen

Hovedtrener

Ansvarlig junior kvinner

Runar Leirvik

Hovedtrener

Ansvarlig junior menn

Mikkel Ellertsen

Hovedtrener

Ansvarlig Rekrutt og aspirant

Trenere turn kvinner

Joanna Uracz

Teamleder Turn Kvinner

Antonio Egri

Trener FIG

Mira Neurauter

Trener FIG

Sofie Bråten

Trener FIG

Trenere turn menn

Valentyn Skrypin

Teamleder Turn Menn

Lucian Fratiloiu

Ansvarlig junior

Simen Uriansrud

Ansvarlig rekrutt og aspirant

Ruslan Kulaksizov

Ansvarlig rekrutt og aspirant