Foreningsdress

I prosess for ny foreningsdress

Oslo Turnforening har mottatt mange spørsmål angående bestilling av foreningsdress dette semesteret.

Vi er i en prosess med Torshov Sport om ny foreningsdress fra januar 2020.

Dette vil si at vi ikke lengre skal ha foreningsdress fra Chopar og at det ikke vil være mulig å kjøpe foreningsdress derfra. Blå turndrakter kjøpes fremdeles fra Chopar.

Det er et ønske om at avtalen er på plass før jul, slik at dressene kan bestilles allerede før jul 2019.

Mer informasjon om foreningsdressen, priser, bestilling og prøving kommer snart!