Forventninger og ansvar til foresatte

Foresatte er en viktig del av barnas idrett og vi forventer at foresatte støtter opp om utøverens satsning. Ved å være medlem i Oslo Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som utøver eller foresatt plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.osloturn.no og som sendes ut på mail.

  1. Foreldre forplikter seg til å bidra som dugnad på X antall av Oslo TF sine arrangementer i løpet av året. Dette innebærer f.eks. vaffelsalg, rydding og flytting av utstyr, varesalg i kiosk osv.
  2. Foreldrene er ansvarlig for å følge opp rundt utøverens trening, mentale helse, terminliste og ansvarsområder. Det er treneren som foresatte skal henvende seg ved alle spørsmål omkring det sportslige og trivsel i hall!
  3. Respektere idrettslagets verdigrunnlag, regler, kompetanse, arbeid og ansatte.
  4. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver med idrett.
  5. Ved uenighet, snakk med den det gjelder – ikke om!
  6. Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy. Ha fokus på utvikling, ikke resultater.
  7. Barn og ungdom gjør ikke som du sier men gjør som du gjør, vær et godt forbilde og vær inkluderende!