Fradragsrett for betaling av pass og stell av barn

TurnAkademiet skal levere opplysninger til Skatteetaten om kostnader dere foresatte har hatt til pass og stell av barn hos oss. Dette for at dere skal få fradrag for de utgifter dere har hatt i den forbindelse. Fritidsordninger med tilbud som tilsvarer skolefritidsordning på barneskole skal anses som pass og stell og omfattes av reglene om foreldrefradrag, jf. skatteloven § 6-48.

For at den enkelte skal kunne nyttiggjøre seg fradraget, trenger vi fødselsnummer (11 siffer), fornavn og etternavn på den som skal ha foreldrefradraget.

Utgifter til transport (henteavtalen) gir ikke rett til fradrag. Disse summene vil bli trukket fra i vår oversendelse til Skatteetaten.

For ytterligere informasjon om fradragsretten vises til Skatteetatens sider: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/10/