Generell informasjon

Regler for utetrening

 • Personer som er smittet av korona eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, (som feber, sår hals, rennende nese, hoste) eller nedsatt allmenntilstand skal ikke møte på trening. Ved usikkerhet, ikke møt på trening
 • Ingen som er i risikogruppe eller er i daglig kontakt med noen som er i risikogruppe kan møte på trening.
 • Vask hendene før og etter trening
 • Vask treningsklær og evt. hansker etter trening
 • Ta med antibac hvis man har
 • Ta gjerne med eget utstyr du har hjemme. Treningsmatte, strikk etc.
 • Trener er ansvarlig for at utstyr som brukes blir rengjort etter bruk
 • Maks gruppe på fem personer. Hvis det er fem gymnaster + trener skal treneren stå ca. fem meter unna
 • Alle må holde god avstand til hverandre, minimum to meter. Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt
 • Når man ankommer trening skal man gå til sin gruppe og holde avstand til andre
 • Hvis flere grupper trener samtidig, må man holde fem-ti meter avstand mellom gruppene
 • Kollektiv skal i utgangspunktet ikke brukes, se FHI sine retningslinjer https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-smitteverntiltak/
 • Hvis noe utstyr benyttes skal det kun brukes av en person per økt og rengjøres etter økten
 • Ta med egen drikkeflaske og merk den slik at man ikke forveksler flaske med noen
 • Hvis man begynner å føle seg dårlig under trening må man gi beskjed til trener og dra hjem
 • Hvis det er noen som ikke overholder reglene under trening plikter man å gi beskjed til hovedtrener. Dette gjelder både gymnaster og trenere.
 • Hvis reglene ikke overholdes, får man ikke delta på trening

Dere finner Norges Gymnastikk- og Turnforbund sine retningslinjer og regler her: https://gymogturn.no/2020/04/17/koronainformasjon-samleside-ngtf/