Gymlek f. 2019-2016

Grunnlaget legges i gym og turn.

Dersom du er født i 2015 og begynner i 1. klasse skal du følge treningstilbudet som heter Turnstigen. Du kan lese mer om Turnstigen her.

Høsten 2021 vil treningstilbudet Gymlek være for gutter og jenter f. 2019-2016. Nederst på siden finner du en oversikt over hvilket parti du som er medlem hos oss har fortrinnsrett på, dersom du ønsker å fortsette å turne hos oss.

 

Gymlek-logo

Vi har gymlekpartier tirsdag til lørdag. Hovedmålet er at barna skal føle trygghet og mestring i aktivitet gjennom et utviklende miljø. I tillegg skal barna få utfordret seg og lære elementer innen turn.

Dette gjør vi gjennom:

  • lekpreget aktivitet som utfordrer både grov- og finmotorikk
  • øvelser som krever kroppskontroll og romorientering
  • styrke- og koordinasjonsøvelser
  • musikk- og rytmetrening
  • balanse og bevegelighetstrening
  • aktivitet med småapparater, ball, rockeringer, tau
  • aktivitet i apparatene matte, svingstang, trampett, ringer og bom

Foreldre og barn (2-3 år):

Aktivitet i sal sammen med foresatte, der vi setter motorisk utvikling og kontakt mellom barn og foreldre i sentrum. Oppvarmingen kan bestå av lek med baller, erteposer, ringer, musikk, sang, og lignende. Videre vil aktiviteten gå over til en rundløype med apparater som skranke, bom og ringer tilpasset småbarn. Instruktørene veileder og styrer timen, men foresatt har ansvaret for å tilpasse aktivitetene og utfordre eget barn der det er nødvendig. Foresatte må også kle seg for aktiviteten og holde seg unna mobil, PC, nettbrett etc. når aktiviteten pågår.

4 og 5 år:

Aktivitet i sal sammen med trenere. Før man går over til rundløypen i apparatene er det viktig med god oppvarming. Oppvarmingen kan bestå av løping, dans og grunnleggende turnøvelser. Det er også lek med baller, erteposer, ringer, hoppetau og lignende.

Vi ønsker at foresatte oppholder seg et annet sted enn inne i turnhallen slik at trenerne får full oppmerksomhet fra barna. For noen barn kan dette være skummelt og utfordrende, og vi ønsker i de tilfellene at vi sammen kommer frem til en god løsning for barnet og treneren. Vår utfordring er at det ofte har litt domino-effekt hvis et barn har mamma eller pappa tilstede, da vil gjerne flere dette. Hvis barnet er så knyttet til sin foresatt at det ikke kan være uten, er et alternativ å fortsette/begynne på et F&B-parti. Ta i disse tilfeller kontakt med administrasjonen.