Historie

Norges eldste idrettslag

Oslo Turnforening er Norges eldste idrettslag ble grunnlagt av østerrikeren Joseph Stockinger i 1855 under navnet Christiania Turnforening. I begynnelsen var det bare menn som fikk lov til å være medlemmer, men etter noen år fikk også jentene innpass i foreningen. I 1857 åpnet Norges første turnhall i Christian IVs gate og det var her turnerne fra Christiania Turnforening trente. Den 9. desember 1897 ble det besluttet at man skulle bygge en turnhall i St. Olavsgate, og foreningen fikk en ny samlingsplass. Denne hallen sto klar i 1901. Her foregikk all turnaktivitet frem til turnhallen på tragisk vis brant ned 16. februar 1988. Dette førte til at Oslo Turnforening bygget en ny hall, Haslehallen, som sto klar i 1991.

I 1994 var de nye lokalene i St. Olavsgate klare til bruk igjen, bak den gamle fasaden.  Her finner vi blant annet et treningssenter som vi i dag kjenner som Treningshuset. I dag er det turnaktivitet for barn og voksne på Treningshuset i St. Olavsgate, men hovedaktiviteten og konkurranseaktiviteten foregår i Haslehallen.

I 2015 kom beskjeden om at Haslehallen skulle bygges ut med et tilbygg på ca. 1600 m2. I den nye turnhallen på Hasle er det blant annet nedfelte stortrampoliner, heve- og senkegroper og trampolinebane. Haslehallen har etter utbyggingen 4500 m2 tilgjengelig for sine medlemmer. Oslo Turnforening opplevde også en stor vannskade i Haslehallen våren 2015 som medførte at de eksisterende lokalene måtte pusses opp. Fra høsten 2016 fremstår Haslehallen som et toppmoderne gymnastikk- og turnanlegg.