Hva er Troppsgymnastikk?

Hva er Troppsgymnastikk?

Troppsgymnastikk er en publikumsvennlig og allsidig lagidrett bestående av tre apparater. Tumbling og trampett engasjerer oss med spenstige, spektakulære og luftige svev mens frittstående viser oss samspill etter spennende musikk og rytmer, med artistiske bevegelser og akrobatikk. Hver tropp består av minst seks utøvere som er i aksjon samtidig i hvert apparat. Kvinner og menn konkurrerer sammen og hver for seg i en estetisk idrett som bedømmes etter vanskelighetsgrad og stil. Troppsgymnastikk har hatt god utvikling, økt i popularitet de siste tiårene og utøves av barn, ungdom og voksne.

Konkurranseform

Nasjonalt konkurreres det i rekrutt-, junior- seniorklasser. Utøvere er rekrutter i alderen 11-13 år (det året man fyller), junior i alderen 13-17 år og senior fra 16 år.

I Norge kan en tropp konkurrere i enkeltapparater, også kalt nasjonale klasser og TeamGym. I TeamGym er det den sammenlagte karakteren for alle enkeltapparatene som er gjeldene for den endelige plasseringen.

 

Apparater/øvelser

Frittstående
I frittstående samarbeider utøverne på troppen om å vise en koreografi hvor dans og rytme kombineres med gymnastiske og akrobatiske elementer i formasjoner til musikk. I konkurranser bedømmes troppen etter synkronitet, vanskelighetsgrad og stil. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 16 meter og 3,5 cm tykt


Tumbling
I tumbling utfører gymnastene tre akrobatiske omganger til musikk. Omgangene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Omgangene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (tverraksen/salto og lengdeaksen/skru) og ha progresjon i vanskelighet. I en omgang skal hver utøver utføre tre eller flere elementer etter hverandre.

Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matte i enden av banen.


Trampett

I trampett utfører utøvern tre akrobatiske omganger til musikk. Omgangene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Omgangene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (tverraksen/salto og lengdeaksen/skru) og ha progresjon i vanskelighet. Trampett er en skråstilt «mini-trampoline» med sprett, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander i landingsområdet.

Se video av troppsgymnastikk her