Turn for voksne

GymX Turn for voksne

Turn for voksne har utviklet seg til å bli ett av de mest populære partiene i Oslo Turnforening.

Våre turn for voksne-partier fokuserer riktig nok på turn, men det stiller ingen krav til tidligere turnerfaring. Det er ca 30 minutter oppvarming og deretter en time i apparatene. Når det er ønskelig avslutter vi med noe styrketrening. Vi tilbyr apparater både for apparatturn og troppsturn og vi har svært dyktige og kompetente trenere innen begge turndisiplinene. Trenerne fordeler seg på de ulike apparatene og gymnastene avgjør selv hvor de skal trene.

Vi har Turn for voksne-partier mandag – torsdag og alle trener fra kl. 2000 – 2130.

Turn for voksne er sosialt og morsomt og gir god trening uansett hvilket nivå du er på.

Og husk!
Det er aldri for sent å starte og turne!