Hva koster det å turne i Oslo Turnforening?

Medlemskontingent

Alle aktive turnere må betale medlemskontingenten hvert år. Medlemskontingent gjelder hele kalenderåret og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. Oslo Turnforening har en type medlemskap som gjelder alle; enkeltmedlemskap. Medlemskapet koster kr 475,-. Kontingenten inkluderer en ulykkesforsikring samt en avgift til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Treningsavgift

Treningsavgiften er betaling for selve treningen. Størrelsen på avgiften er avhengig av alder og varighet/hyppighet på treningen. Treningsavgiften går til å dekke våre kostnader til trenere, husleie, utstyr og administrasjon. Treningsavgiften varierer fra 2.000 til 10.000 kroner per semester.

Utstyr

Turn er ikke en utstyrskrevende idrett for deltakerne, men veldig utstyrskrevende for foreningen. Turnerne tilkknyttet våre breddeaktiviteter har ingen krav til utstyr annet enn treningstøy. Turnerne på konkurransegrener må til enhver tid sørge for å ha riktig foreningsdrakt og foreningsdress ved representasjon av Oslo Turnforening på konkurranser. Konkurranseutøvere må også stå for småutstyr som reimer, glattstanghansker, etc. selv.

Andre utgifter

Dersom turnerne deltar på arrangement eller aktiviteter utenom vanlig treningstid vil det tilløpe ekstra kostnader. Eksempler på dette er treningssamlinger, konkurranser, kretsturnstevnet, turnskole m.m. Konkurranseutøvere betaler egenandel ved konkurranser og samlinger.

Økonomisk støtte

Oslo Turnforening har et ønske om at alle som har lyst skal få turne, uavhengig av økonomisk situasjon. Oslo Turnforening har ingen egne ordninger for støtte og bistand, men vi søker til bydelen for støtte til betaling av treningsavgift for de som har behov. Send e-post til okonomi@osloturn.no for mer informasjon.

Se priser bredde her 

Se priser Tropp konkurransegrener her 

Se priser TK/TM konkurransegrener her