Medlemskontingent

Alle aktive turnere må betale medlemskontingenten hvert år. Medlemskontingent gjelder hele kalenderåret og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. Oslo Turnforening har en type medlemskap som gjelder alle; enkeltmedlemskap. Medlemskapet koster kr 475,-. Kontingenten inkluderer en ulykkesforsikring samt en avgift til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Treningsavgift

Treningsavgiften er betaling for selve treningen. Størrelsen på avgiften er avhengig av alder og varighet/hyppighet på treningen. Treningsavgiften går til å dekke våre kostnader til trenere, husleie, utstyr og administrasjon. Treningsavgiften varierer fra ca 2.000 til 11.000 kroner per semester.

Utstyr

Turn er ikke en utstyrskrevende idrett for deltakerne, men veldig utstyrskrevende for foreningen. Turnerne tilkknyttet våre breddeaktiviteter har ingen krav til utstyr annet enn treningstøy. Turnerne på konkurransegrener må til enhver tid sørge for å ha riktig foreningsdrakt og foreningsdress ved representasjon av Oslo Turnforening på konkurranser. Konkurranseutøvere må også stå for småutstyr som reimer, glattstanghansker, etc. selv.

Andre utgifter

Dersom turnerne deltar på arrangement eller aktiviteter utenom vanlig treningstid vil det tilløpe ekstra kostnader. Eksempler på dette er treningssamlinger, konkurranser, kretsturnstevnet, turnskole m.m. Konkurranseutøvere betaler egenandel ved konkurranser og samlinger.

Økonomisk støtte

Oslo Turnforening har et ønske om at alle som har lyst skal få turne, uavhengig av økonomisk situasjon. Oslo Turnforening har ingen egne ordninger for støtte og bistand, men vi søker til bydelen for støtte til betaling av treningsavgift for de som har behov. Send e-post til okonomi@osloturn.no for mer informasjon.

Priser 2023

Årlig prisjustering

Oslo Turnforening øker treningsavgiften med cirka 6 % for året 2023. Medlemskontingenten forblir lik 475 kroner.

I en tid hvor mange familier og enkeltpersoner opplever prisvekst på strøm, mat og andre kostnader – skulle vi som forening ønske oss at vi kunne holde igjen prisene. Oslo Turnforening er dessverre også hardt rammet som anleggseier og arbeidsgiver. Vi jobber hardt for å beholde flinke trenere som fortjener økte lønninger i en krevende tid. Vi drifter et anlegg hvor strøm alene fordyrer driften med cirka 0,4 millioner, på tross av strømstøtten. Andre kostnader øker også mer enn seks prosent for oss som forening. I året som kommer må vi også spare en sum som tilsvarer to-gangen inntekten på økte treningsavgifter. Vi ber derfor om forståelse for prisveksten. Samtidig håper vi at flest mulig kan bidra på våre dugnader og delta på våre aktiviteter slik at vi som klubb unngår å måtte øke prisene på nytt til sommeren. Takk for innsatsen og idrettsgleden!

Treningsavgift for barn og ungdom

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
Gymlek 2-5 år (50 min) 2480,-
Turnstigen 6-9 år (60 min) 2740,- 4530,-
Alle partier 10 år og eldre (90 min) 3040,- 5180,-
Turn for Ungdom, Apparat (120 min) 5620,-
Turnakademiet 1 dag / 2 dager 4480,- 6980,-
Tilrettelagt turnaktivitet (lørdager) 2740,-
Paraturn 1.-8. klasse (75 min) 3040,-

 

Treningsavgift aktivitetsuker i skoleferieukene;uke 8, 26, 32, 33 og 40

Aktivitet/Gruppe Pris per uke
Turnskole 2760,-
Saltouke 2760,-

Deltakelse på aktivitetsukene forutsetter innbetalt medlemskontingent.

 

Trening for voksne

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
GymX Basistrening voksne 2740,-
GymX Turn for voksne morgen 2350,-
GymX Turn for voksne 3040,- 5180,-
GymX Hjertegod dagtid 2740,-
GymX Mor og Baby 5 uker * 880,-

* Tilbudet «Mor og Baby» er et kurs som ikke krever medlemskontingent.