Hva koster det å turne i Oslo Turnforening?

Medlemskontingent

Alle aktive turnere må betale medlemskontingenten hvert år. Medlemskontingent gjelder hele kalenderåret og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. Oslo Turnforening har ett type medlemskap som gjelder alle, enkeltmedlemskap. Enkeltmedlemskapet koster 475,-. Kontingenten gir en ulykkesforsikring som gir ytelser ifm. skader i tillegg til lisenser som løses (konkurranseutøvere). Medlemskontingenten er med på å dekke overordnede utgifter og drift av foreningen.

Treningsavgift

Treningsavgiften dekker utgiftene per treningsgruppe og varierer ut fra alder og varighet/hyppighet på treningen. Treningsavgiften skal dekke trenere, husleie, utstyr og administrasjon. Treningsavgiften varierer fra 2000-9000,- per semester.

Utstyr

Turn er ikke en utstyrskrevende idrett for deltakerne, men veldig utstyrskrevende for foreningen. Turnerne på bredde har ingen krav til utstyr annet enn treningstøy. Turnerne på konkurransegrener må til enhver tid sørge for å ha riktig foreningsdrakt og foreningsdress ved representasjon av Oslo Turnforening på konkurranser. Konkurranseutøvere må også stå for småutstyr selv (reimer, glattstanghansker, etc).

Andre utgifter

Dersom turnerne deltar på arrangement eller aktiviteter utenom vanlig treningstid vil det tilløpe ekstra kostnader. F.eks: Kretsturnstevnet, turnskole etc. Konkurranseutøvere betaler egenandel ved konkurranser og samlinger.

Økonomisk støtte

Oslo Turnforening har et ønske om at alle som har lyst skal få turne, uavhengig av økonomisk situasjon. Oslo Turnforening har ingen egne ordninger for støtte og bistand, men vi søker til bydelen for støtte til betaling av treningsavgift for de som har behov.

Send e-post til okonomi@osloturn.no for mer informasjon.

Se priser bredde her 

Se priser Tropp konkurransegrener her 

Se priser TK/TM konkurransegrener her