Informasjon NM TeamGym

NM TeamGym senior 27.06. avholdes ikke. Når det gjelder om mesterskapet kan avholdes på en senere dato i år vil vi, i samarbeid med NGTF foreta en ny vurdering og nærmere avklaring av det når situasjonen har endret seg betraktelig.