Informasjon om påmelding høsten 2022

Påmeldingsprosedyren

Påmelding til høstsemesteret 2022

Semesterstart for alle ettermiddagspartier er uke 35, 29. august – 4. september.
TurnAkademiet har oppstart i uke 34, 22. august – 28. august.

Ved å melde deg eller ditt barn på et breddeparti, aksepterer du våre vilkår for påmelding.
Våre treningsavgifter 2022.

Påmeldingsdatoer:

  • 31. mai kl. 12.00: Påmelding åpner for alle som turnet hos oss våren 2022. Påmeldingslink eller bytteskjema benyttes.
  • 31. mai kl. 12.00: Påmelding for de som har deltatt på Turnskole/Saltouke eller stått på venteliste våren 2022. Bruk bytteskjema.
  • 14. juni kl. 23.30: Påmelding stenger for alle som turnet hos oss våren 2022.
  • 9. august kl. 12.00: Påmelding åpner for alle som ikke turnet hos oss våren 2022.

Alle som skal fortsette på samme parti som våren 2022
Medlemmer som skal fortsette på samme parti som foregående semester, kan benytte seg av «invitasjonen» som blir sendt på e-post fra «Spoortz». Husk å sjekke søppelpost. Fortrinnsretten varer til og med 14. juni. Når påmeldingsperioden er utløpt vil ledige plasser bli tildelt de som har levert bytteskjema. Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført.

Konseptbytte for alle født i 2016, 2012, 2008 og 2003 
Alle født i overnevnte årskull skal bytte treningskonsept (f.eks. fra Gymlek til Turnstigen, Turnstigen til Tropp/Apparat/Parkour eller fra Turn for Ungdom til Turn for voksne). Påmeldingen gjennomføres ved å klikke på «invitasjonen» du får på e-post fra «Spoortz». Invitasjonen åpner 31. mai, og vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

Alle som ønsker å bytte treningsdag eller -tid, og de som ønsker å bytte til/fra TurnAkademiet
Alle som ønsker å bytte treningsdag eller -tid, eller fra 1 til 2 dager i uken skal fylle ut bytteskjema som publiseres lenger ned på denne siden. Dette gjelder også de som ønsker å bytte fra Turnstigen til TurnAkademiet. Bytteskjema gjelder som påmelding og du vil ikke miste plassen på det partiet du har fortrinnsrett på. Foreningen behandler bytteskjemaer manuelt. Ved tilbud om plass, vil du normalt ha 24 timer til å betale treningsavgiften. Du har selv ansvar for at din e-postadresse er korrekt. Husk å sjekke e-post og søppelpost regelmessig. Bytteskjema med mangelfull informasjon risikerer å ikke bli vurdert og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut riktig og fullstendig informasjon. Du vil ikke motta bekreftelse på at bytteskjemaet er sendt inn. Svar på bytteskjema kan forventes innen 1. juli 2022.

Alle deltakere på Turnskole/Saltouke eller de som har stått på venteliste våren 2022
Alle som har stått på venteliste, deltatt på aktivitetsuken (uke 8/2022) eller turnet på Treningshuset våren 2022, skal fylle ut bytteskjema som publiseres lenger ned på denne siden. I skjemafeltet «Fra parti» skriver du «Venteliste», «Turnskole uke 8» eller tilsvarende. Foreningen behandler bytteskjemaer manuelt. Ved tilbud om plass, vil du normalt ha 24 timer til å betale treningsavgift. Du har selv ansvar for å følge med på e-post og påse at din e-postadresse er korrekt. Sjekk også søppelpost/reklame. Bytteskjemaer med mangelfull informasjon risikerer å ikke bli vurdert, og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut riktig og fullstendig informasjon. Du vil ikke motta bekreftelse på at bytteskjemaet er sendt inn. Svar på bytteskjema kan forventes innen 1. juli 2022.

Frist for innsending av skjema er dessverre utgått, dersom du trenger hjelp med noe, send mail til bredde@osloturn.no

Påmelding for alle som ikke turnet hos oss våren 2022
Påmelding gjøres ved å klikke på ønsket påmeldingslink og deretter opprette en medlemsprofil. Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført.

Utmelding og betalingsproblemer
Oslo Turnforening har ingen egne støtteordninger til barn og unge i familier med lav betalingsevne. Foreningen kan bistå familier ved å søke støtte til medlemskontingent og treningsavgift fra offentlige instanser. Foresatte bes kontakte foreningen på e-post okonomi@osloturn.no så tidlig som mulig, og helst før aktivitetsstart. Administrasjonen kan ikke garantere noe støtte. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Utmelding skal formidles skriftlig gjennom eget utmeldingsskjema på våre nettsider jf. gjeldende lover fra Norges Idrettsforbund.