Informasjon om påmelding våren 2022

Oppdatert 16. november 2021

Påmelding til vårsemesteret 2022

Semesterstart for alle ettermiddagspartier er planlagt i uke 3, 17.-22. januar 2022.
TurnAkademiet har planlagt oppstart i uke 2, 10.-13. januar 2022.

Ved å melde deg eller ditt barn på et breddeparti, aksepterer du våre våre vilkår for påmelding.
Treningsavgifter for våren 2022.
Påmeldingssider til våre breddepartier.

Husk: Nye medlemmer skal ikke betale medlemskontingent for 2021 når du eller ditt barn skal turne hos oss våren 2022. 

Viktige datoer for påmelding våren 2022

  • 16. november – 30. november: Påmelding for aktive medlemmer som vil fortsette på samme parti som høsten 2021.
  • 16. november – 30. november: Påmelding for aktive medlemmer som ønsker å bytte parti, for de som står på venteliste og deltakere på Turnskole/Saltouke 2021. Bytteskjema, som ligger lenger ned på denne siden, skal benyttes.
  • 5. januar kl. 12.00: Påmelding åpner for alle som ikke turnet hos oss høsten 2021.
  • 18. februar kl. 23:55: Påmeldingen stenger.

Utfyllende informasjon om påmelding for aktive medlemmer

Som deltaker på et parti hos oss høsten 2021 har du fortrinnsrett til å fortsette på det samme partiet våren 2022. Medlemskontingenten (fra foregående semester) må være betalt for å kunne melde seg på et parti. Medlemmer eller foresatte er selv ansvarlig for å logge inn på sin eller sitt barns medlemsprofil og melde seg på partiet. Fortrinnsretten gjelder kun i tidsperioden nevnt ovenfor. Når perioden er utløpt vil de ledige plassene bli lagt tilgjengelig for ventelistemedlemmer og nye medlemmer. Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført.

Utfyllende informasjon om bytting av parti for aktive medlemmer

Ønsker du å bytte parti, for eksempel fra 1 til 2 dager i uken eller fra Turnstigen til TurnAkademiet, kan du søke om dette ved å fylle ut bytteskjema. Skjemaet MÅ sendes inn i samme tidsperiode som påmelding. Et medlem får kun plass på et annet parti dersom det finnes ledige plasser. Ved bruk av bytteskjemaet vil du kun ha 24 timer, fra vi tilbyr plass, til å betale for den. Du har selv ansvar for å følge med på mail og påse at din e-postadresse er korrekt. Sjekk også søppelpost/reklame da vi opplever at noen mottar mailene der. Bytteskjemaer med mangelfull informasjon risikerer å ikke bli vurdert, og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut riktig og fullstendig informasjon. Viktig: Bytteskjemaet er ingen garanti for at du eller ditt barn får plass. Skjemaet gjør at det ikke er nødvendig å melde seg på og betale for to partier. Vennligst opplys om du vil ha tilbake den «gamle plassen» eller ikke, dersom det nye partiet er fullt. Du vil ikke motta bekreftelse på at bytteskjemaet er sendt inn.

Frist for innsending av skjema er dessverre utgått, dersom du trenger hjelp med noe, send mail til resepsjonen.hasle@osloturn.no


Påmelding for de som har stått på venteliste høsten 2021:

For de som har deltatt på Turnskolen eller Saltouken i 2021 gjelder de samme reglene som for de som har stått på venteliste til et eller flere partier. De som har stått på venteliste høsten 2021 kan benytte seg av bytteskjema. På dette skjemaet er det et obligatorisk felt som heter «fra parti», her skriver du «venteliste»/»Turnskole». Dersom det er ledig plass på partiet du ønsker å delta på, vil denne plassen være åpen for påmelding i dette tidsrommet. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet for alle ventelistemedlemmer. Dersom partiet er fullt blir du automatisk satt på ny venteliste. Det koster ingenting å stå på venteliste. Dersom du mottar betalingslink (medlemskontingent eller annet) vennligst send mail til okonomi@osloturn.no. Du kan stå på venteliste til flere partier ved å gjøre flere påmeldinger. Vær oppmerksom på at vi kan fjerne deg fra andre ventelister når du får plass på et parti.

Påmelding for de som ikke turnet hos oss høsten 2021:

Hvis det er første gang du skal melde deg eller ditt barn inn i Oslo Turnforening må du opprette en medlemsprofil og melde deg på et parti når påmeldingen åpner. Det er ingen fordeler ved å opprette en medlemsprofil i forkant av påmeldingen. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

Betaling via medlemsprofil

Alle som er medlem i Oslo Turnforening har en egen medlemsprofil i vårt påmeldingssystem, også omtalt som «Weborg«. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn på medlemsprofilen sin og påse at de har riktig innloggingsinformasjon før påmeldingen åpner. I Weborg betaler du samtidig som du melder deg på et parti via vår nettside. Betalingen skjer ved bruk av betalingskort (Visa eller Mastercard). Dersom du ikke betaler ved påmelding, mister du plassen. Hvis du har betalingsvansker er det viktig at du tar kontakt med administrasjonen så raskt som mulig på e-post: okonomi@osloturn.no

Utmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem i Oslo Turnforening og delta på vårt treningstilbud, må du fylle ut følgende utmeldingsskjema: https://osloturn.no/utmelding/. Idrettens regelverk (NIFs lovverk) krever skriftlig utmelding.