Internasjonalt stipend

Styret i Oslo Turnforening deler hvert år ut et stipend til konkurransegymnaster. Stipendet skal etter innstilling fra administrasjonen utdeles til aktuelle utøvere i Oslo Turnforening. Stipendet kan benyttes til utgifter i tilknytning til utdanning (skoler med turnmiljø), deltakelse i internasjonale treningssamlinger og internasjonale konkurranser. Både individuelle turnere, troppsgymnaster og tropper som representerer NGTF i konkurranser i inn og utland kan motta stipend.
Vedlagt finnes statutter for stipendet:

Reviderte Statutter stipend 2017

Det er administrasjonen som hvert år kommer med innstilling av stipender til Styret i Oslo TF. Eventuelle søknader skal sendes administrasjonen på Hasle ved senterleder Sindre Kavli, sindre.kavli@osloturn.no