Ledige stillinger

Oversikt over ledige stillinger i Oslo Turnforening

Vi søker timetrenere til breddepartier i alle aldre.
Vi søker flere timetrenere som kan styrke vårt tilbud i Haslehallen, samt en engasjert trener som ønsker å videreutvikle vårt paraturn-tilbud.
Annonse 2021/2022