Lokale og nasjonale tiltak som påvirker Oslo Turnforening

Oppdatert: 21.05.2021 kl. 14:30

Byrådet i Oslo har i dag 21. mai hatt pressekonferanse rundt fase 2 av gjenåpningen i Oslo. Dette åpner for at innendørsidretten for barn og unge under 20 år kan åpne igjen fra og med 26. mai 2021. Dette innebærer at idretten åpnes og at vi kan tilby trening igjen i Haslehallen for våre medlemmer.
Byrådet har i dag 5. mai 2021 hatt pressekonferanse rundt gjenåpning av Oslo. Det gjøres ingen endringer i idrettens restriksjoner i denne delen av åpningsfase 2. Dette innebærer at innendørs organisert idrett ikke er lov. Byrådet melder at de vil rundt 20. mai gjøre nye vurderinger rundt tiltak, der idrett står på listen over restriksjoner som vil vurderes.
Byrådet har i dag (14. april) besluttet å forlenge de gjeldende tiltakene i Oslo til 29. april. Det er fremdeles ikke lov med organisert idrettsaktivitet innendørs, med unntak av de som har toppidrettsstatus.
Fra og med onsdag 10. mars må alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stenges i Oslo. Dette betyr at alle våre bredde- og konkurransepartier avlyses og Haslehallen stenger frem til fredag 26. mars. Vi venter på informasjon om dette også gjelder toppidretten.
Byrådet besluttet 28. februar å stramme inn på smittevernreglene og har satt ned krav om maks 10 deltakere per treningsgruppe i aldersgruppen 16-19 år og alle på gruppen må holde minimum 1 meter avstand til hverandre.
Byrådet har i dag (17. februar) besluttet å åpne for fritidsaktiviteter innendørs for ungdom til og med 19 år. Dette trer i kraft fra og med i morgen 18. februar. Det er fortsatt forbud mot organisert trening for voksne.
Fra onsdag (3. februar) åpner byrådet i Oslo for organisert trening for barn og unge til og med ungdomskolealder. Ungdom i videregående skole tillates å trene organisert ute. Det er fortsatt forbud mot alle typer arrangement og organisert trening for voksne.

Regjeringen har innført strengere tiltak i 10 kommuner knyttet til situasjonen rundt virusmutasjonen fra og med den 23. januar klokken 12.00.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner. Kommunene ønsket selv at regjeringen skulle beslutte tiltakene.

Pressemelding

Oslo Kommune holdt pressekonferanse 20. januar for de lokale retningslinjene. De fleste tiltak videreføres i Oslo frem til 4. februar. Byrådet kom med lettelser for trening og fritidsaktiviteter for barn opp til 12 år. Byrådets beslutning innebærer at innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn innendørs kan gjennomføres fra torsdag 21. januar klokken 12. For idretten betyr dette at man kan organisere idrett og åpne hallen for barn opp til og med 12 år.

Kommunens pressemelding 20.01.2021

Regjeringen har i dag den 18. januar holdt pressekonferanse om nye nasjonale retningslinjer. De fleste tiltak videreføres, men det blir anbefalt lettelser for barn og unge. Lokale idrett og fritidsaktiviteter frarådes ikke lenger nasjonalt.

Regjeringens pressemelding 18.01.2021

Oslo Kommune har fremdeles en sosial nedstenging til 21. januar og gjeldene regler gjelder fortsatt. Kommunen vil i løpet av de nærmeste dagene komme med lokale tiltak som vil gjelde for Oslo.

Byrådet har vedtatt at den sosiale nedstengningen av Oslo forlenges frem til 21. januar. Det er også besluttet å forby innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn i barneskolealder (tilsvarende de nasjonale tiltakene). Det gjelder allerede et slikt forbud for ungdom og voksne.

Byrådet skriver: Nå stenger vi all idrett innendørs de neste to ukene. Vi har holdt tilbud for barn åpent så lenge vi kan, og vi vil åpne det så raskt vi kan. Oslo Turnforening holder seg oppdatert på de eventuelle endringene som kommer, og vil informere medlemmene våre fortløpende.

Den 4. januar ble det iverksatt nye nasjonale tiltak som påvirker vår aktivitet. Ett av tiltakene er at all organisert idrettsaktivitet innendørs skal utsettes til 18. januar. Dette innebærer at all bredde- og konkurranseaktivitet utsettes til denne datoen. Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke av dette.

Vi venter også på at byrådet i Oslo skal komme med mer konkret informasjon om hva som blir gjeldende i Oslo fra 7. januar.

Byrådet i Oslo kommune holdt ny pressekonferanse torsdag 10. desember. De gjeldende tiltakene vil vare frem til 7. januar:

Byrådet vil gjøre en ny vurdering av tiltakene 7. januar. – Forhåpentligvis vil vi da kunne åpne for mer igjen. Vi vil særlig prioritere og åpne opp for barn og unge, sier byrådslederen.

Vi minner om at vi har utvidet angrefrist for påmelding frem til 17. januar. Vi vurderer fortløpende alternativene om å utsette oppstart ytterligere eller trene alternativt frem til vi kan starte som normalt.

Oppstart er i uke 3 for alle ettermiddagspartier (fra og med mandag 18. januar).

På pressekonferansen 26. november ble det klart at byrådet i Oslo kommune viderefører alle smitteverntiltakene, som blant annet innebærer forbud mot innendørsaktivitet for ungdom fra 13 år og eldre, samt voksne.

Forbudet gjelder frem til 14. desember.

Vi vil se på digitale løsninger for de gjenværende ukene og håper at dere vil møte oss digitalt!

Byrådet i Oslo kommune la mandag 16. november ned forbud mot idrettsaktivitet og andre fritidsaktiviteter for ungdom fra 13 år og eldre. Dette vil gjelde for alle f. 2007 og tidligere.

Forbudet innføres fra og med tirsdag 17. november og vil i første omgang vare i to uker. Vi vil holde dere oppdatert på om og når vi kan starte aktiviteten igjen.

Byrådets innføring av sosial nedstenging 6. november har følgende konsekvenser for Oslo Turnforening:

  • All fritidsaktivitet for voksne stenges.

Dette betyr at alle våre partier for voksne (20 år og eldre) avlyses. Dette gjelder:

  • TeamGym Senior-gymnaster over 20 år (konkurranseparti)
  • Turn kvinner Senior-gymnaster over 20 år uten toppidrettsstatus (konkurranseparti)
  • Turn for voksne (både på drop-in og ukentlige partier)
  • Basistrening for voksne
  • Herreveteraner, Oslo Mix-Team, trenertroppen
  • Hjertegod
  • Mor&Baby (gjennomføres online – informasjon kommer)

Forbudet innføres fra og med mandag 9. november og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene.

 

Foreldre i hallen
Det vil ikke være anledning for foreldre å bli med barna inn i hallen. Det eneste unntaket er foreldre som har barn på Gymlek-partiene våre. Vi vil her kreve at foreldrene bruker munnbind hele tiden. Dette er også gjeldende fra mandag 9. november. Dersom man av ulike årsaker ikke kan bruke munnbind, ta kontakt med bredde@osloturn.no i forkant av treningen.

 

For å lese mer om Oslo kommunes tiltak, se her: https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/6-november-byradet-innforer-sosial-nedstenging-av-oslo

For spørsmål rundt refusjon av treningsavgift, se spørsmål og svar-siden vår her: https://osloturn.no/sporsmal-og-svar/