Påmelding våren 2020

Viktige datoer og endringer for påmelding våren 2020

«Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte 13. og 14. desember 2018 å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Avgjørelsen får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger.» Kilde

På bakgrunn av dette går Oslo Turnforening bort fra Mysoft og over til medlemssystemet Weborg. Weborg er en NIF-godkjent tredjepart som vil behandle alt av medlemsdata, påmelding, fakturering, osv. for Oslo Turnforening fra og med 01.01.2020.

Hvordan påvirker det medlemmene?

Aktive medlemmer som turner på et parti høsten 2019 vil automatisk bli overført til samme parti våren 2020. Faktura for treningsavgift og medlemskontingent sendes fra Weborg 01.01.2020. De som turner på et parti denne høsten trenger derfor ikke foreta seg noe dersom de ønsker å fortsette. Hvis du ikke ønsker å fortsette på partiet, og melde deg ut av foreningen, gjøres det ved bruk av vårt utmeldingsskjema innen 04.12.2019. Utmeldinger etter 04.12 vil medfører gebyrer.

Dersom du turner på et parti i dag, men ønsker å bytte, gjøres det ved påmelding som åpner 7.januar kl. 12.00. Det er ingen garantier for at man får plass på nytt ønsket parti.

Medlemmer som kun står på venteliste høsten 2019 vil ikke overføres automatisk til Weborg. De som kun står på venteliste høsten 2019 måtte melde seg inn på et eget parti som heter «Venteliste» innen 09.10.2019. Hvis det ikke har gjort innen fristen må man melde seg på parti/venteliste samtidig med nye medlemmer i januar. Påmelding for de på venteliste åpner 7.januar klokken 12.00. 

For nye medlemmer åpner påmelding 09.01.2019 klokken 12.00. 

Linker til partipåmelding 7.januar og 9.januar legges her

 

Viktige datoer for påmelding våren 2020

04.12.2019 – Frist for utmelding av parti. Utmelding etter 04.12 medfører gebyrer

01.01.2020 – Faktura for medlemskontingent og treningsavgift sendes ut til aktive medlemmer

07.01.2020 kl. 12.00 – Påmelding for aktive medlemmer (bytte av parti) og de som står på venteliste åpner.

09.01.2020 kl. 12.00 – Påmelding for nye medlemmer åpner

 

Se her for priser på treningsavgift og medlemskontingent 2020