Medlemssystem

«Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte 13. og 14. desember 2018 å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Avgjørelsen får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger.» Kilde

På bakgrunn av dette har Oslo Turnforening gått bort fra Mysoft og over til medlemssystemet Weborg. Weborg er en NIF-godkjent tredjepart som vil behandle alt av medlemsdata, påmelding, fakturering, osv. for Oslo Turnforening fra og med 01.01.2020.