Online trening

Breddesemesteret er avlyst for våren 2020

Som følge av forbudet mot organisert idrett stengte Oslo Turnforening Haslehallen torsdag 12.03.2020. Det er med tungt hjerte at Oslo Turnforening har måttet avlyse breddesemesteret frem til sommeren 2020. Det vil si at det ikke vil bli gjennomført flere treninger i Haslehallen dette semesteret.

Oslo Turnforening følger og støtter opp under gjeldende råd og veiledere fra myndighetene og Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF). Vi er bedt om å overholde reglene for aktivitet og stenging av haller, samt ha hovedfokus på å hindre smitte av Covid-19 viruset. Turnaktiviteten foregår innendørs og fordi det benyttes apparater gjelder strengere retningslinjer og tolkninger av smittefare aktiviteten medfører. For å overholde de kravene som stilles, er det ikke er mulig å drive turnaktivitet i Haslehallen per dags dato.

Online trening

Vi har begynt med online trening via vår offisielle YouTube kanal. Her kan du trene sammen med Jim, Jamie og/eller Nicky. Disse tre har jobbet med å lage gode treningsøkter for ulike aldersgrupper. I begynnelsen er ikke øktene live, men det er noe vi hele tiden vurderer, og håper på å få til på sikt.

Alle treningsøktene finner du her: https://www.youtube.com/channel/UCEffLmmTp3Cow8PCDX0jDZw 

Vi legger ut nye økter hver uke, og for noen aldersgrupper vil vi prøve å få ut trening to ganger i uken. Timeplanen for øktene er slik:

  • Mandag: Ungdom 10-16 år
  • Tirsdag: Gymlek 2-6 år og Turnstigen/TurnAkademiet 6-12 år (2 ulike økter)
  • Onsdag: Ungdom 10-16 år og voksne 16 år + (2 ulike økter)
  • Torsdag: Turnstigen/TurnAkademiet 6-12 år

Alle øktene vil være tilgjengelig fra kl. 15.00 den aktuelle dagen. Aldersinndelingene er veiledende og dere velger selv hvilke økter dere deltar på og gjennomfører. Våre trenere tilpasser øktene for aldersgruppen som er satt opp. HjerteGod og Mor og Baby kan følge treningene for Turn for voksne. TurnAkademiet kan følge treningene for Turnstigen som er samme alder og konsept. Tilrettelagt turnaktivitet anbefales å se både på gymlek for de som trenger mer støtte av foresatte og turnstigen for de som er mer selvstendig. Pause filmene slik at gymnastene får den tiden de trenger til å gjennomføre øvelsene.

Merk! Alle gymnaster har ulike forutsetninger for aktivitet. Det er derfor positivt om foresatte kan være med og bistå med tilpasninger ved behov. Våre treningsøkter er generelle og målet er at alle skal klare å gjennomføre noe av treningen.

Innspill og tilbakemeldinger kan sendes til bredde@osloturn.no. I utgangspunktet ønsket vi å la kommentarfeltet under filmene være åpent, men på filmer som er i kategorien «laget for barn» på YouTube er ikke dette mulig.

NIF har åpnet opp for at barneidrettsforsikringen også dekker egentrening hjemme nå som ingen har lov å drive med organisert idrett. Du kan lese mer om dette på NIF sine sider.

Videre trening – Aktivitetsuker og Høsten 2020

Vi avventer informasjon fra myndighetene, NIF og NGTF om det blir mulig å gjennomføre aktivitetsukene. De som er påmeldt vil få refundert treningsavgiften dersom ukene blir avlyst. Foreløpig har vi stengt for videre påmelding og gir beskjed dersom det blir mulig å melde seg på igjen.

Påmeldingen for høsten 2020 er utsatt til august 2020. Alle som er aktive medlemmer hos oss i dag, må melde seg inn på høstens partier via sin egen medlemsprofil. Timeplanen for høsten er klar og du finner den her. 

Informasjon om påmelding vil bli lagt her.

Sosiale medier

Vi oppfordrer dere til å følge oss på både facebook og instagram der vi prøver å oppdatere dere ukentlig med tips, triks og utfordringer 🙂

Refusjon

Mange har spørsmål om refusjon. Vi oppfordrer alle til å lese informasjonen på vår «Spørsmål og svar»-side som du finner her. 

 

Kontakt

Administrasjonen kan nåes på e-post og på telefon.

E-post: haslehallen@osloturn.no

Telefon: 23 24 62 80

Våre telefontider er: mandag – torsdag klokken 10.00-11.30 og 12.30-14.00.

 

Vi håper alle våre medlemmer holder seg friske og fortsetter å bidra til å hindre smitte av Covid-19 viruset.