Påmelding høsten 2020

Timeplanen for høsten 2020 finner du her.

Semesterstart for alle breddepartier er i uke 36, 31. aug – 5. sept. Turnakademiet starter opp i uke 35, 24. – 27. august.

Vår plan for oppstart er lagt med utgangspunkt i at aktiviteten kan starte opp tilnærmet normalt til høsten. Dersom det blir endringer, vil ny informasjon bli gitt her og på mail til eksisterende medlemmer

Videre på denne siden finner du informasjon om hva du må gjøre, og når du må gjøre det, for å få plass på et turnparti i Oslo Turnforening høsten 2020.

Info til eksisterende, aktive medlemmer

Dersom du har turnet på et parti hos oss våren 2020 vil du ha en fortrinnsrett til å melde deg på det samme partiet* til høsten 2020. Medlemmer eller foresatte er selv ansvarlig for å logge seg inn på sin eller sitt barns medlemsprofil å melde seg på et parti høsten 2020.

Mange partier endrer treningstid skoleåret 2020/2021 på grunn av smitteverntiltak. Se derfor timeplanen for ytterligere informasjon om treningstid.

Påmelding for eksisterende medlemmer åpner 10. august kl. 10.00. Merk! Fortrinnsretten varer i litt over 24 timer. Du trenger derfor ikke sitte klar kl. 10.00 for å benytte deg av denne fortrinnsretten. Førstemann-til-mølla gjelder likevel for unntakene listet opp nedenfor.

*Det er ikke alle partier som fortsetter skoleåret 2020/2021. Noen årskull får helt nye treningstider og -dager. Mer informasjon om hvilke årskull dette gjelder følger her:

For gutter og jenter født 2014, 2010, og 2006 blir det nye treningskonsept og treningstider. Gymlek 2014 blir Turnstigen 2014, Turnstigen 2010 blir enten Apparat eller Tropp 2010, Apparat eller Tropp 2006 blir Turn for Ungdom. Du kan lese mer om treningskonseptene ved å klikke på dem. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet for disse medlemmene når påmeldingen åpner kl. 10.00 10. august.

For alle gutter født 2014-2007 er det gjort ytterligere endringer i treningstilbudene f.o.m. skoleåret 2020/2021. De nye treningstidene finner dere i timeplanen. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet for disse medlemmene når påmeldingen åpner kl. 10.00 10. august.

Vedr. bytte av partier:

Eksisterende medlemmer kan bytte parti, forutsatt at det er ledig plass på det partiet du ønsker å bytte til. Hvis partiet du vil bytte til er fullt, blir du satt på venteliste.

Du kan melde deg på andre partier enn det du har fortrinnsrett til f.o.m 13.august klokken 10.00. Her er det også førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Oppsummert: Har du deltatt på et parti hos oss våren 2020, er du selv ansvarlig for å logge deg inn på medlemsprofilen og melde deg eller ditt barn på et nytt parti for høsten 2020. Fortrinnsretten kan du kun benytte 10. og 11. august 2020. 13. august åpner vi for at de som ønsker å bytte parti eller har stått på venteliste kan melde seg på.

Info til de som har stått på venteliste

Dersom du sto på venteliste våren 2020 og ikke turnet på noe parti har du fortrinnsrett til å melde deg på, eller sette deg på ny venteliste før helt nye medlemmer. Denne påmeldingen åpner tirsdag 18.august klokken 10.00. Her er det første-mann-til-mølla-prinsippet som gjelder. (Stenger onsdag 19.08 klokken.10.00)

For deg som kun har deltatt på turnskolen eller saltouken i 2020 gjelder de samme reglene som for de som har stått på venteliste til et eller flere partier.

Info til helt nye medlemmer

Hvis det er første gang du skal melde deg eller ditt barn inn i Oslo Turnforening kan du gjøre dette torsdag 20. august kl. 10.00. Som nytt medlem oppretter du en medlemsprofil og melder deg på et parti samtidig når påmeldingen åpner kl. 10.00. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

 

Datoer for påmelding høsten 2020

Alle som ønsker å fortsette eller begynne å turne i Oslo Turnforening høsten 2020 må selv melde seg på via våre hjemmesider følgende datoer:

  • Mandag 10.august kl. 10.00 – påmelding for alle som er medlemmer og som vil fortsette på samme parti som våren 2020*
  • Torsdag 13.august kl. 10.00 – påmelding for de som er medlemmer og som ønsker å bytte av parti eller vil sette seg på venteliste til et annet parti
  • Tirsdag 18.august kl. 10.00 – påmelding for de som har stått på venteliste eller har deltatt på turnskolen og saltouken i 2020
  • Torsdag 20.august kl. 10.00 – påmelding åpner for helt nye medlemmer

 

Betaling via medlemsprofil

Alle som er medlem i Oslo Turnforening har en egen medlemsprofil i Weborg. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn i medlemsprofilen sin og påse at de har riktig innloggingsinformasjon før påmeldingen åpner i august.

I Weborg betaler du samtidig som du melder deg på et parti. Betalingen skjer ved bruk av Visa eller Mastercard. Dersom du ikke betaler ved påmelding, mister du plassen.

Hvis du har betalingsvansker er det viktig at du tar kontakt med administrasjonen i forkant av påmeldingen. Ta kontakt på e-post: okonomi@osloturn.no

NB: Medlemskontingenten betales kun 1 gang i året, så denne ilegges kun de som har stått på venteliste eller er nye medlemmer til høsten.

 

Refusjon ved påmelding til to partier

Dersom du har fått plass på to partier, men kun ønsker å delta på ett, må du gi beskjed til administrasjonen innen 14 dager etter at du gjennomførte påmeldingen for å få full refusjon av treningsavgift. Send e-post til okonomi@osloturn.no for å si fra deg plassen og for refusjon.