Informasjon om påmelding

Her finner du informasjon om påmelding høsten 2020

Klikk HER for å komme til påmeldingslinkene til partiene. 

Oppstart

Semesterstart for alle ettermiddagspartier, samt Hjertegod er i uke 36, 31. aug – 5. sept. Turnakademiet starter opp i uke 35, 24. – 27. august.

Vår plan for oppstart er lagt med utgangspunkt i at aktiviteten kan starte opp tilnærmet normalt til høsten. Dersom det blir endringer, vil ny informasjon bli gitt på mail til eksisterende medlemmer

Vedr. refusjon av treningsavgift ved evt. nedstenging grunnet korona:

Hvis vi må avlyse før trening starter i uke 36, vil dere få refundert hele treningsavgiften. Dersom vi blir pålagt å stenge ned i løpet av høsten vil refusjon avhenge av hvilke støtte- og kompensasjonsordninger idretten mottar.

 

Påmelding for aktive medlemmer våren 2020: 10. august kl. 10.00

Dersom du har turnet på et parti hos oss våren 2020 vil du ha en fortrinnsrett til å melde deg på det samme partiet* til høsten 2020. Medlemmer eller foresatte er selv ansvarlig for å logge seg inn på sin eller sitt barns medlemsprofil å melde seg på et parti høsten 2020.

Mange partier endrer treningstid skoleåret 2020/2021 på grunn av smitteverntiltak. Se derfor timeplanen for ytterligere informasjon om treningstid.

Påmelding for eksisterende medlemmer åpner 10. august kl. 10.00.

*Merk! Fortrinnsretten gjelder frem til tirsdag 11. august kl. 23.55. Du trenger derfor ikke sitte klar kl. 10.00 for å benytte deg av denne fortrinnsretten.  Men, det er ikke alle partier som fortsetter skoleåret 2020/2021. Noen årskull får helt nye treningstider og -dager. Førstemann-til-mølla gjelder for disse årskullene:

For gutter og jenter født 2014, 2010, og 2006 får nye treningskonsept og treningstider:

Du kan lese mer om treningskonseptene ved å klikke på dem. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet for disse medlemmene når påmeldingen åpner kl. 10.00 den 10. august.

For alle gutter født 2014-2007 er det gjort ytterligere endringer i treningstilbudene f.o.m. skoleåret 2020/2021. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet for disse medlemmene når påmeldingen åpner kl. 10.00 10. august.

 

Bytte av partier for aktive medlemmer våren 2020: 13. august kl. 10.00

Ønsker du å bytte et parti, for eksempel fra 1 til 2 dager i uken eller fra Turnstigen til TurnAkademiet, kan du gjøre dette den 13. august etter kl. 10.00. Plass på nytt parti forutsetter at partiet ikke allerede er fullt. Hvis partiet du vil bytte til er fullt, blir du automatisk satt på venteliste. Vi følger førstemann-til-mølla ved bytter.

Vi har åpent for bytte av partier til og med 16. august kl. 23.55. Vi gjør oppmerksom på at administrasjonen ikke er bemannet i helgen 15.-16. august.

Refusjon ved påmelding til to partier

Du må alltid betale når du melder deg på et nytt parti. Dersom du har betalt for to eller flere partier, men kun ønsker å delta på ett, må du gi beskjed til administrasjonen innen 14 dager etter at du gjennomførte påmeldingen for å få full refusjon av treningsavgift. Send e-post til okonomi@osloturn.no for å si fra deg plassen og for refusjon.

 

Påmelding for de som har stått på venteliste: 18. august kl. 10.00.

Dersom du sto på venteliste våren 2020 og ikke turnet på noe parti har du mulighet til å sette deg på ny venteliste før helt nye medlemmer. Denne påmeldingen åpner tirsdag 18.august kl. 10.00. Her er det første-mann-til-mølla-prinsippet som gjelder. (Stenger onsdag 19.08 kl. 10.00). Partier med ledige plasser er også åpne for de som har stått på venteliste.

For deg som kun har deltatt på turnskolen eller saltouken i 2020 gjelder de samme reglene som for de som har stått på venteliste til et eller flere partier.

 

Påmelding til helt nye medlemmer: Torsdag 20. august kl. 10.00. 

Hvis det er første gang du skal melde deg eller ditt barn inn i Oslo Turnforening kan du gjøre dette torsdag 20. august kl. 10.00. Som nytt medlem oppretter du en medlemsprofil og melder deg på et parti samtidig når påmeldingen åpner kl. 10.00. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

 

Oppsummering av datoer for påmelding høsten 2020

Alle som ønsker å fortsette eller begynne å turne i Oslo Turnforening høsten 2020 må selv melde seg på via våre hjemmesider følgende datoer:

  • Mandag 10.august kl. 10.00 – påmelding for alle som er medlemmer og som vil fortsette på samme parti som våren 2020*
  • Torsdag 13.august kl. 10.00 – påmelding for de som er medlemmer og som ønsker å bytte av parti eller vil sette seg på venteliste til et annet parti
  • Tirsdag 18.august kl. 10.00 – påmelding for de som har stått på venteliste eller har deltatt på turnskolen og saltouken i 2020
  • Torsdag 20.august kl. 10.00 – påmelding åpner for helt nye medlemmer

 

Betaling via medlemsprofil

Alle som er medlem i Oslo Turnforening har en egen medlemsprofil i Weborg. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn i medlemsprofilen sin og påse at de har riktig innloggingsinformasjon før påmeldingen åpner i august.

I Weborg betaler du samtidig som du melder deg på et parti. Betalingen skjer ved bruk av Visa eller Mastercard. Dersom du ikke betaler ved påmelding, mister du plassen.

Hvis du har betalingsvansker er det viktig at du tar kontakt med administrasjonen i forkant av påmeldingen. Ta kontakt på e-post: okonomi@osloturn.no

NB: Medlemskontingenten betales kun 1 gang i året, så denne ilegges kun de som har stått på venteliste eller er nye medlemmer til høsten. Har du betalt medlemskontingenten urettmessig vil du få denne refundert ved å ta kontakt med oss.