Påmelding høsten 2020

Generell informasjon om påmelding høst 2020

Administrasjonen jobber  i disse dager med å sette timeplanen for høsten 2020 og lage en god påmeldingprosedyre som tar vare på eksisterende medlemmer, de som står på venteliste og nye medlemmer på en best mulig måte.

Informasjon vil bli sendt ut til eksisterende medlemmer og lagt ut på våre hjemmesider når det er klart.

Timeplanen for høsten 2020 legges ut på våre hjemmesider innen påske.

Datoer for påmelding og annen informasjon vil bli lagt på våre hjemmesider etter påske.