Informasjon om påmelding

Her finner du informasjon om påmelding høsten 2021

Semesterlengde våren 2021

Før Oslo kommunes nedstegning 9. mars 2021 var siste semesteruke planlagt i uke 23, dvs. 7.-12. juni. Vi vil gi våre medlemmer beskjed ved evt. endringer.

Oppstart trening høsten 2021

Påmelding for partiene som går høsten 2021 vil for egne medlemmer åpne i mai, og for nye medlemmer i august 2021. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter påske.

Informasjon om oppstartsuke og påmelding vil også bli lagt ut på denne siden.

Les våre oppdaterte vilkår for påmelding her (oppd. nov. 2020): https://osloturn.no/pameldingsvilkar/

Prisene for 2021 finner dere ved å klikke på denne linken

 

Utmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem av Oslo Turnforening og delta på vårt treningstilbud, må du fylle ut dette utmeldingsskjemaet (link), jf. NIFs lovverk om skriftlig utmelding.

UTMELDINGSSKJEMA

 

Betaling via medlemsprofil

Alle som er medlem i Oslo Turnforening har en egen medlemsprofil i Weborg. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn i medlemsprofilen sin og påse at de har riktig innloggingsinformasjon før påmeldingen åpner.

I Weborg betaler du samtidig som du melder deg på et parti. Betalingen skjer ved bruk av Visa eller Mastercard. Dersom du ikke betaler ved påmelding, mister du plassen.

Hvis du har betalingsvansker er det viktig at du tar kontakt med administrasjonen i forkant av påmeldingen. Ta kontakt på e-post: okonomi@osloturn.no