Informasjon om påmelding

Påmelding til høsten 2021 åpner 3. august!

Semesterlengde våren 2021

Vi planlegger siste semesteruke i uke 24, det vil si 14-19. juni.

Oslo Turnforening tilbyr gratis trening for våre medlemmer fra uke 25-29. Les mer om dette her: https://osloturn.no/breddesommer/

 

Oppstart høsten 2021

Semesterstart for alle ettermiddagspartier er planlagt i uke 34, 23.-29.august 2021.

TurnAkademiet har planlagt oppstart i uke 33, 16.-22. august 2021.

Vår plan for oppstart er lagt med utgangspunkt i at aktiviteten kan starte opp tilnærmet normalt. Dersom det blir endringer, vil ny informasjon bli gitt på mail til våre aktive medlemmer og lagt på hjemmesiden.

Les våre oppdaterte vilkår for påmelding her (oppd. April. 2021): https://osloturn.no/pameldingsvilkar/

Prisene for høsten 2021 finner dere ved å klikke på denne linken: https://osloturn.no/priser-2021/

 

Oppsummering av datoer for påmelding høsten 2021

  • 03. august – 10. august 2021 – påmelding for alle som er medlemmer og som vil fortsette på samme parti som våren 2020
  • 03. august – 08. august 2021 – frist for innsending av Bytteskjema for de som ønsker å bytte av parti eller vil sette seg på venteliste til et annet parti
  • 05. august kl.12.00 – 10. august 2021 – alle som skal bytte konsept

fra Gymlek 2015 til Turnstigen

fra Turnstigen 2011 til Apparat/Tropp

fra Apparat/Tropp 2007 til Turn for ungdom

fra Turnakademiet 2007 til Turn for Ungdom

fra Turnakademiet 2-4.klasse (2011) til Turnakademiet 5-8.klasse

  • 16. august kl. 12.00 – påmelding åpner for helt nye medlemmer

 

Påmelding for aktive medlemmer

03. august – 10. august 2021

 

Som deltaker på et parti hos oss våren 2021, har du fortrinnsrett til å fortsette på det samme partiet høsten 2021

Merk! Medlemskontingenten må være betalt for å kunne melde seg på et parti

Medlemmer eller foresatte er selv ansvarlig for å logge inn på sin eller sitt barns medlemsprofil og melde seg på partiet for høsten 2021.

*Merk! Fortrinnsretten gjelder i hele tidsperioden fra 03. august til 10. august. Når perioden er utløpt vil de ledige plassene bli lagt tilgjengelig for ventelistemedlemmer og nye medlemmer.

Du er ikke påmeldt før du har betalt og pengene har forlatt kontoen. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med oss dersom du har utfordringer med betalingen.

 

Ønske om bytte av parti

03. august – 08. august 2021

 

Ønsker du å bytte parti, for eksempel fra 1 til 2 dager i uken eller fra Turnstigen til TurnAkademiet, kan du søke om dette ved å fylle ut vårt skjema for ønske om bytte. LINK TIL BYTTESKJEMA KOMMER HER.

Skjemaet MÅ sendes inn i samme tidsperiode som påmelding, det vil si mellom 03. august – 08. august 2021.

Å få plass på et annet parti forutsetter at det finnes ledige plasser, det vil si at partiet ikke allerede er fullt. Vi vet ikke hvor det er ledige plasser før vi har stengt for påmelding.

Ved bruk av bytteskjemaet vil du ha kun 24 timer, fra vi tilbyr plass, til å betale for den. Dette er en automatisk innstilling i medlemssystemet. Du har selv ansvar for å følge med på mail, og påse at din e-postadresse er korrekt. Sjekk også søppelpost/reklame da vi opplever at noen mottar mailene der.

Bytteskjemaer med mangelfull informasjon vil ikke bli vurdert, og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut rett, og med fullstendig informasjon.

Viktig! Bytteskjemaet er ingen garanti for at du eller ditt barn får plass. Skjemaet gjør at det ikke lenger er nødvendig å melde seg på og betale for to partier. Du må fylle ut informasjonen på bytteskjemaet korrekt slik at vi vet om du vil ha tilbake den «gamle» plassen eller ikke, dersom det nye partiet er fullt.

Link til skjema blir også lagt her når det åpner.

 

Påmelding for Gymlek 2015, Turnstigen 2011, Tropp/Apparat 2007 våren 2021:

05. august kl.12.00 – 10. august 2021

 

Denne påmeldingen gjelder alle partiene som skal bytte konsept.

Når man bytter treningskonsept vil vi åpne alle plassene for det årskullet samtidig, det vil si at du ikke er garantert plass samme dag som du tidligere har turnet hos oss. Se på timeplanen i forkant av påmeldingen slik at du vet hvilket parti du ønsker å melde deg på.

Du kan finne timeplanen for høsten 2021 her: https://osloturn.no/timeplan-2021/

Som deltaker på et parti hos oss våren 2021, har du fortrinnsrett til å fortsette på et parti hos oss høsten 2021

Merk! Medlemskontingenten må være betalt for å kunne melde seg på et parti

Medlemmer eller foresatte er selv ansvarlig for å logge inn på sin eller sitt barns medlemsprofil og melde seg på partiet for høsten 2021.

*Merk! Påmeldingen vil være åpen i hele tidsperioden fra 05. august kl. 12 til 10. august, men vi følger førstemann-til-mølla prinsippet når man bytter treningskonsept. Når perioden er utløpt vil de ledige plassene bli lagt tilgjengelig for ventelistemedlemmer og nye medlemmer.

Du er ikke påmeldt før du har betalt og pengene har forlatt kontoen. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med oss dersom du har utfordringer med betalingen.

 

Påmelding for de som har stått på venteliste våren 2021:

03. august til 08. august.

 

De som har stått på venteliste våren 2021 har fra 03. august til 08. august, mulighet til å benytte seg av bytteskjema. På dette skjemaet er det et obligatorisk felt som heter «fra parti», her skriver du «venteliste».

Dersom det er ledig plass på partiet du ønsker å delta på, vil denne plassen være åpen for påmelding i dette tidsrommet. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet for alle ventelistemedlemmer. Dersom partiet er fullt blir du automatisk satt på ny venteliste.

Vi stenger all påmelding helgen før høstferien. Etter dette tar vi ikke inn gymnaster fra ventelistene.

Det koster ingenting å stå på venteliste. Mottar du faktura må du gi beskjed til okonomi@osloturn.no. Du kan stå på venteliste til flere partier ved å melde deg på flere partier. Vi kan fjerne deg fra andre ventelister når du får plass på et parti.

For deg som kun har deltatt på turnskolen eller saltouken i 2020/2021 gjelder de samme reglene som for de som har stått på venteliste til et eller flere partier.

 

Påmelding til helt nye medlemmer:

16. august kl. 12.00

 

Hvis det er første gang du skal melde deg eller ditt barn inn i Oslo Turnforening kan du gjøre dette fra og med 16. august kl. 12.00.

Som nytt medlem oppretter du en medlemsprofil og melder deg på et parti samtidig når påmeldingen åpner kl. 12.00. Du trenger IKKE å opprette en medlemsprofil i forkant. Det vil ikke gi deg noen fordeler.

Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

 

Betaling via medlemsprofil

Alle som er medlem i Oslo Turnforening har en egen medlemsprofil i Weborg. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn i medlemsprofilen sin og påse at de har riktig innloggingsinformasjon før påmeldingen åpner.

I Weborg betaler du samtidig som du melder deg på et parti. Betalingen skjer ved bruk av Visa eller Mastercard. Dersom du ikke betaler ved påmelding, mister du plassen.

Hvis du har betalingsvansker er det viktig at du tar kontakt med administrasjonen i forkant av påmeldingen. Ta kontakt på e-post: okonomi@osloturn.no

 

Utmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem av Oslo Turnforening og delta på vårt treningstilbud, må du fylle ut dette utmeldingsskjemaet: https://osloturn.no/utmelding/ , jf. NIFs lovverk om skriftlig utmelding.

Oppstart trening høsten 2021

Påmelding for partiene som går høsten 2021 vil for egne medlemmer åpne i mai, og for nye medlemmer i august 2021. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter påske.

Informasjon om oppstartsuke og påmelding vil også bli lagt ut på denne siden.

Les våre oppdaterte vilkår for påmelding her (oppd. april. 2021): https://osloturn.no/pameldingsvilkar/

Prisene for 2021 finner dere ved å klikke på denne linken