Informasjon om påmelding

Påmelding til høsten 2021 åpner 3. august!

Oppstart høsten 2021

Semesterstart for alle ettermiddagspartier er planlagt i uke 34, 23.-29.august 2021.
TurnAkademiet har planlagt oppstart i uke 33, 16.-22. august 2021.

Les våre oppdaterte vilkår for påmelding (oppd. April. 2021): https://osloturn.no/pameldingsvilkar/
Treningsavgifter for høsten 2021: https://osloturn.no/priser-2021/
Påmeldingslinker til våre breddepartier finner du her: https://osloturn.no/linker-til-pamelding-hosten-2021/

Viktige datoer for påmelding høsten 2021

 • 03. august – 10. august 2021 – Påmelding for alle som er medlemmer og som vil fortsette på samme parti som våren 2021.
 • 03. august – 08. august 2021 – Påmelding for de som ønsker å bytte parti eller plassere seg på venteliste. Bytteskjema skal benyttes.
 • 05. august kl.12.00 – 10. august 2021 – Påmelding for alle som skal bytte konsept:
  – Fra Gymlek 2015 til Turnstigen
  – Fra Turnstigen 2011 til Apparat/Tropp
  – Fra Apparat/Tropp 2007 til Turn for ungdom
  – Fra Turnakademiet 2007 til Turn for Ungdom
  – Fra Turnakademiet 2-4.klasse (2011) til Turnakademiet 5-8.klasse
 • 16. august kl. 12.00 – Påmelding åpner for helt nye medlemmer.

Utfyllende informasjon om påmelding for aktive medlemmer

Som deltaker på et parti hos oss våren 2021 har du fortrinnsrett til å fortsette på det samme partiet høsten 2021. Merk! Medlemskontingenten (fra foregående semester) må være betalt for å kunne melde seg på et parti. Medlemmer eller foresatte er selv ansvarlig for å logge inn på sin eller sitt barns medlemsprofil og melde seg på partiet. Fortrinnsretten gjelder kun i tidsperioden nevnt ovenfor. Når perioden er utløpt vil de ledige plassene bli lagt tilgjengelig for ventelistemedlemmer og nye medlemmer. Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført.

Utfyllende informasjon om bytting av parti

Ønsker du å bytte parti, for eksempel fra 1 til 2 dager i uken eller fra Turnstigen til TurnAkademiet, kan du søke om dette ved å fylle ut bytteskjema. Skjemaet MÅ sendes inn i samme tidsperiode som påmelding. Et medlem kan kun få plass på et annet parti om det finnes ledige plasser. Ved bruk av bytteskjemaet vil du kun ha 24 timer, fra vi tilbyr plass, til å betale for den. Du har selv ansvar for å følge med på mail og påse at din e-postadresse er korrekt. Sjekk også søppelpost/reklame da vi opplever at noen mottar mailene der. Bytteskjemaer med mangelfull informasjon risikerer å ikke bli vurdert, og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut riktig og fullstendig informasjon. Viktig: Bytteskjemaet er ingen garanti for at du eller ditt barn får plass. Skjemaet gjør at det ikke er nødvendig å melde seg på og betale for to partier. Vennligst opplys om du vil ha tilbake den «gamle plassen» eller ikke, dersom det nye partiet er fullt.

Link til skjema:

Frist for innsending av skjema er dessverre utgått, dersom du trenger hjelp med noe, send mail til resepsjonen.hasle@osloturn.no

Påmelding for Gymlek 2015, Turnstigen 2011, Tropp/Apparat 2007 våren 2021:

Denne påmeldingen gjelder alle partiene som skal bytte konsept.
Når man bytter treningskonsept vil vi åpne alle plassene for årskullet samtidig. Du ikke er garantert plass samme dag som du tidligere har turnet hos oss. Se på timeplanen i forkant av påmeldingen slik at du vet hvilket parti du ønsker å melde deg på. Se timeplanen for høsten 2021. Som deltaker på et parti hos oss foregående semester, har du fortrinnsrett til å fortsette på et parti hos oss neste semester. Medlemskontingenten må være betalt for å kunne melde seg på et parti. Medlemmer eller foresatte er selv ansvarlig for å logge inn på sin eller sitt barns medlemsprofil og melde seg på ønsket parti.  I påmeldingsperioden vil vi følge førstemann-til-mølla-prinsippet når man bytter treningskonsept. Når perioden er utløpt vil de ledige plassene bli lagt tilgjengelig for ventelistemedlemmer og nye medlemmer. Du er ikke påmeldt før betalingen er gjennomført.

Påmelding for de som har stått på venteliste våren 2021:

For de som har deltatt på Turnskolen eller Saltouken i 2020/2021 gjelder de samme reglene som for de som har stått på venteliste til et eller flere partier. De som har stått på venteliste våren 2021 har nå mulighet for å benytte seg av bytteskjema. På dette skjemaet er det et obligatorisk felt som heter «fra parti», her skriver du «venteliste». Dersom det er ledig plass på partiet du ønsker å delta på, vil denne plassen være åpen for påmelding i dette tidsrommet. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet for alle ventelistemedlemmer. Dersom partiet er fullt blir du automatisk satt på ny venteliste. Siste frist for påmelding er fredag 1. oktober. Det koster ingenting å stå på venteliste. Dersom du mottar du betalingslink (medlemskontingent eller annet) vennligst send mail til okonomi@osloturn.no. Du kan stå på venteliste til flere partier ved å gjøre flere påmeldinger. Vær oppmerksom på at vi kan fjerne deg fra andre ventelister når du får plass på et parti.

Påmelding til helt nye medlemmer:

Hvis det er første gang du skal melde deg eller ditt barn inn i Oslo Turnforening må du opprette en medlemsprofil og melde deg på et parti når påmeldingen åpner. Det er ingen fordeler ved å opprette en medlemsprofil i forkant av påmeldingen. Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

Betaling via medlemsprofil

Alle som er medlem i Oslo Turnforening har en egen medlemsprofil i vårt påmeldingssystem, også omtalt som «Weborg«. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn på medlemsprofilen sin og påse at de har riktig innloggingsinformasjon før påmeldingen åpner. I Weborg betaler du samtidig som du melder deg på et parti. Betalingen skjer ved bruk av betalingskort (Visa eller Mastercard). Dersom du ikke betaler ved påmelding, mister du plassen. Hvis du har betalingsvansker er det viktig at du tar kontakt med administrasjonen så raskt som mulig på e-post: okonomi@osloturn.no

Utmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem i Oslo Turnforening og delta på vårt treningstilbud, må du fylle ut følgende utmeldingsskjema: https://osloturn.no/utmelding/. Idrettens regelverk (NIFs lovverk) krever skriftlig utmelding.