Informasjon om påmelding

Her finner du informasjon om påmelding våren 2021. Oppstart er planlagt 8. februar.

Oppstart trening våren 2021

På grunn av samfunnets nedstegning har det ikke tidligere vært lov med organisert aktivitet for barn, ungdom og voksne. Pr 2. februar er oppstart utsatt til uke 6 for alle t.o.m ungdomsskolealder (8.-13. februar). Ved endringer vil informasjon sendes til våre medlemmer.

Merk! Semesteret vil vare like lenge som planlagt, og siste treningsuke blir uke 23, dvs. 7.-12. juni.

For voksne kan ikke organisert innendørs aktivitet starte opp enda. Vi vil starte opp så snart vi får klarsignal fra myndighetene. Dersom semesteret blir forkortet vil vi kompensere for tapt trening så snart vi får en oversikt over aktuell semesterlengde.

Les våre oppdaterte vilkår for påmelding her (oppd. nov. 2020): https://osloturn.no/pameldingsvilkar/

Prisene for våren 2021 finner dere ved å klikke på denne linken

Påmelding til helt nye medlemmer:

  • 14. januar kl. 12.00

Hvis det er første gang du skal melde deg eller ditt barn inn i Oslo Turnforening kan du gjøre dette fra og med 14. januar kl. 12.00.

Som nytt medlem oppretter du en medlemsprofil og melder deg på et parti samtidig når påmeldingen åpner kl. 12.00. Du trenger IKKE å opprette en medlemsprofil i forkant. Det vil ikke gi deg noen fordeler.

Vi følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

På grunn av semesterets forskyving vil ledige plasser være mulig å melde seg på frem til 14. mars kl. 23.55. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste etter vinterferien.

Påmelding for de som har stått på venteliste høsten 2020:

  • 12. januar kl. 12.00.

De som har stått på venteliste høsten 2020 har fra 12. januar kl. 12.00 til 13. januar kl. 12.00 mulighet til å melde seg inn før nye medlemmer.

Dersom det er ledig plass på partiet du ønsker å delta på, vil denne plassen være åpen for påmelding i dette tidsrommet. Vi følger derfor førstemann-til-mølla-prinsippet for alle ventelistemedlemmer. Dersom partiet er fullt blir du automatisk satt på ny venteliste.

Som ventelistemedlem hos oss vil du på mail få tilsendt link til en passordbeskyttet side på hjemmesiden vår, som inneholder linker til alle våre tilgjengelige partier. Sjekk derfor søppelpost om du ikke har fått denne mailen innen 12. januar kl 12.00 2021.

Vi stenger all påmelding helgen før vinterferien. Etter dette tar vi ikke inn gymnaster fra ventelistene.

Det koster ingenting å stå på venteliste. Mottar du faktura må du gi beskjed til okonomi@osloturn.no. Du kan stå på venteliste til flere partier ved å melde deg på flere partier. Vi kan fjerne deg fra andre ventelister når du får plass på et parti.

For deg som kun har deltatt på turnskolen eller saltouken i 2020 gjelder de samme reglene som for de som har stått på venteliste til et eller flere partier.

Påmelding for aktive medlemmer

  • 23. november – 6. desember 2021

Som deltaker på et parti hos oss høsten 2020, har du fortrinnsrett til å fortsette på det samme partiet våren 2021, forutsatt at treningskontingent for det kommende semesteret betales mellom 23.11-06.12 2020.

Merk! Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår og sendes automatisk fra medlemssystemet 1. januar. Plassen er deres når medlemskontingenten er betalt. De som ikke har betalt medlemskontingenten før oppstart vil ikke få bli med på trening.

Medlemmer eller foresatte er selv ansvarlig for å logge inn på sin eller sitt barns medlemsprofil og melde seg på partiet for våren 2021.

*Merk! Fortrinnsretten gjelder i hele tidsperioden fra 23. november til 6. desember. Når perioden er utløpt vil de ledige plassene bli lagt tilgjengelig for ventelistemedlemmer og nye medlemmer i januar 2021 (se dato nedenfor).

Du er ikke påmeldt før du har betalt og pengene har forlatt kontoen din. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med oss dersom du har utfordringer med betalingen.

Utmelding

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem av Oslo Turnforening og delta på vårt treningstilbud, må du fylle ut dette utmeldingsskjemaet (link), jf. NIFs lovverk om skriftlig utmelding.

UTMELDINGSSKJEMA

Ønske om bytte av parti

Ønsker du å bytte parti, for eksempel fra 1 til 2 dager i uken eller fra Turnstigen til TurnAkademiet, kan du søke om dette ved å fylle ut vårt skjema for ønske om bytte.

Skjemaet MÅ sendes inn i samme tidsperiode som påmelding, det vil si mellom 23. november – 6. desember 2020.

Å få plass på et annet parti forutsetter at det finnes ledige plasser, det vil si at partiet ikke allerede er fullt. Vi vet ikke hvor det er ledige plasser før vi har stengt for påmelding.

Viktig! Ved bruk av bytteskjemaet vil du ha kun 24 timer på å betale fra vi tilbyr plass. Dette er en automatisk innstilling i medlemssystemet. Du har selv ansvar for å følge med på mail, og påse at din e-postadresse er korrekt.

Bytteskjemaer med mangelfull informasjon vil ikke bli vurdert, og innsender vil ikke bli kontaktet. Påse derfor at du fyller ut rett, og med fullstendig informasjon.

Merk! Bytteskjemaet er ingen garanti for at du eller ditt barn får plass. Skjemaet gjør at det ikke lenger er nødvendig å melde seg på og betale for to partier. Du må fylle ut informasjonen på bytteskjemaet korrekt slik at vi vet om du vil ha tilbake den «gamle» plassen eller ikke, dersom det nye partiet er fullt.

Oppsummering av datoer for påmelding våren 2021

  • 23. nov – 6. des 2020 – påmelding for alle som er medlemmer og som vil fortsette på samme parti som våren 2020
  • 23. nov – 6. des 2020 – frist for innsending av Bytteskjema for de som ønsker å bytte av parti eller vil sette seg på venteliste til et annet parti
  • 12. januar kl. 12.00 – påmelding for de som har stått på venteliste eller bare har deltatt på turnskolen og saltouken i 2020
  • 14. januar kl. 12.00 – påmelding åpner for helt nye medlemmer

Betaling via medlemsprofil

Alle som er medlem i Oslo Turnforening har en egen medlemsprofil i Weborg. Vi oppfordrer alle til å logge seg inn i medlemsprofilen sin og påse at de har riktig innloggingsinformasjon før påmeldingen åpner.

I Weborg betaler du samtidig som du melder deg på et parti. Betalingen skjer ved bruk av Visa eller Mastercard. Dersom du ikke betaler ved påmelding, mister du plassen.

Hvis du har betalingsvansker er det viktig at du tar kontakt med administrasjonen i forkant av påmeldingen. Ta kontakt på e-post: okonomi@osloturn.no