Paraturn og tilrettelagt turnaktivitet

Oslo Turnforening tilbyr tilrettelagt turnaktivitet og paraturn for barn med psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. Barn 2-6 år inkluderes på gymlekpartiene våre, og derfor er alle partiene for 1. klasse og eldre.

Vi i Oslo Turnforening er utrolig stolte av å tilby turntrening til absolutt alle! Dersom du ønsker å delta på andre partier, men har behov for tilrettelegging, oppfordrer vi til dialog med oss på bredde@osloturn.no.

Tilrettelagt turnaktivitet

Partiet er for 1.klasse og eldre. Tilbudet fremmer aktivitet, motorikk, koordinasjon, lek og samarbeid.
Målet er at gymnastene opplever idrettsglede i samspill med andre, samt mestring av grunnleggende turnelementer.
Deltakere på partiet må ha selvstendig gangfunksjon, samt ha med en foresatt/assistent på trening.Dersom utøveren ikke har behov for ledsager kan vedkommende vente i resepsjonen. I slike tilfeller må dette avklares med trener. Våre dyktige fulltidsansatte trenere rullerer på hvem som har hovedansvar for gruppen, og deltakerne får derfor varierte øvelser og utfordringer på trening.
Tilrettelagt turnaktivitet trener lørdager kl. 10.00 – kl. 10.55 i den flotte motorikksalen vår. Prisen for turnpartiet er kr. 2375,-. Medlemskontingent kommer i tillegg.

Paraturn 1.-10. klasse

Oslo Turnforening organiserer aktivitet med innlæring av grunnleggende turnelementer for gymnaster med psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelser. Dette tilbudet skal dyrke idrettsglede, fysisk aktivitet og sosial tilhørighet, og stiller ingen krav til tidligere erfaring.  Gymnastene bør kunne ta i mot enkle beskjeder fra trener.

Jim jobber som fulltidsansatt trener på breddeavdelingen, har spisskompetanse innen paraturn og hovedansvaret for tilbudet i vår turnforening.
Med lidenskap og bred erfaring har han trent flere gymnaster med psykisk funksjonsnedsettelse til gull-, sølv- og bronsemedaljer i Special Olympics World Summer Games. Vår teamleder Eirik er også trener for partiene og er kjent for sin entusiastiske, motiverende og inkluderende væremåte.
Han har også erfaring fra arbeid med tilbudet tilrettelagt turnaktivitet. Trenerne retter ikke fokus mot prestasjon, men opplevelse av mestring og utvikling, og utøverne blir utfordret på en positiv måte.

Paraturn trener i basishallen på onsdager kl. 15:00-16:15. Partiene deles inn i 1.-4.klasse og 5.-10. klasse. Pris for partiene er kr. 2500,- per semester. Medlemskontingent kommer i tillegg. Velkommen!

Special Olympics

Special Olympics er et konkurranseparti som består av 6 gutter. De trener 3 dager i uken og deltar på flere nasjonale og internasjonale konkurranser i løpet av året.

Dette er ikke et parti åpent for påmelding.

I mars 2019 deltok Amund og Joakim i verdens største humanitære idrettsarrangement, nemlig Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi. De reiste sammen med hovedtrener Jim og sportslig leder Karina og den norske delegasjonen med ca. 50 utøvere og trenere. Amund vant 5 av Norges totalt 8 gull og Joakim fikk 3 sølvmedaljer. Guttene stilte i samme klasse og konkurrerte også mot hverandre. NRK fulgte konkurransen og vi anbefaler alle å se reportasjen «verdens vakreste leker». Du kan også se dokumentaren om Jim på Tv2: «Vårt lille land». Guttene har nylig konkurrert i mangekamp under den hederlige konkurransen Unni&Haralds pokaler 2021. De viste flott prestasjon, idrettsglede og samhold. Amund, Joakim H. og Victor vant hver sin medalje, og Joakim L, Petter og Lars viste stor progresjon og imponerte publikum!