Paraturn

Oslo Turnforening tilbyr tilrettelagt turnaktivitet og paraturnpartier for barn med psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse. Barn 2-6 år deltar vanligvis på gymlekpartiene våre, og derfor er alle partiene for 1. klasse og eldre.

Dersom du ønsker å delta på andre partier, men har behov for tilrettelegging, oppfordrer vi deg til å ha dialog med oss og ta kontakt på bredde@osloturn.no.

Tilrettelagt turnaktivitet

Partiet fokuserer på aktivitet, bevegelse, koordinasjon, lek og turn. Målet er aktivitetsglede, men partiet vil også jobbe mot grunnleggende turnelementer. Deltakerne på partiet må være gående, og ha med seg en foresatt/assistent på trening. Etter dialog med trener kan foresatte/assistent vente utenfor hallen dersom gymnasten kan trene selvstendig. Partiet er for 1. klasse og eldre.

Våre fem teamledere rullerer på å jobbe med partiet sammen med en fast turntrener. Trenernes fokus er ikke prestasjon, men å møte gymnastene på deres nivå. Tilrettelagt turnaktivitet trener lørdager fra kl. 10.00 – kl. 10.55 i den flotte motorikksalen vår. Pris for partiet er kr. 2375,-. Medlemskontingent kommer i tillegg.

Paraturn 1.-10. klasse

Målet er å tilby grunnleggende turntrening og innlæring av elementer og øvelser for gymnaster med psykiske/fysiske funksjonsnedsettelser. Partiene skal ha fokus på turnglede, aktivitet og sosialt samhold. Gymnastene bør kunne ta i mot enkle beskjeder fra trener.

Hovedtrener for paraturntilbudet er Jim. Han har erfaring fra å trene gymnaster med psykisk funksjonsnedsettelse til flere gull-, sølv- og bronsemedaljer i Special Olympics World Summer Games. Vår teamleder Eirik er også trener for partiene på onsdager. Eirik er kjent for de som har deltatt på tilrettelagt turnaktivitet hvor han har vært trener. Trenernes fokus er ikke prestasjon, men gjennomføring, og de stiller krav til gymnastene sine på en positiv og motiverende måte. Treningen foregår i basishallen vår.

Vi tilbyr Paraturn på onsdager kl. 15:00-16:15. Partiene deles inn i 1.-4.klasse og 5.-10. klasse. Pris for partiene er kr. 2500,- per semester. Medlemskontingent kommer i tillegg. Velkommen!

Special Olympics

Special Olympics er et konkurranseparti for gutter som turner. Partiet består av 6 gymnaster. De trener 3 dager i uken og deltar på flere nasjonale og internasjonale konkurranser i løpet av året.

Dette er ikke et parti åpent for påmelding.

I mars 2019 deltok Amund og Joakim i verdens største humanitære idrettsarrangement, nemlig Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi. De reiste sammen med hovedtrener Jim og sportslig leder Karina og den norske delegasjonen med ca. 50 utøvere og trenere. Amund vant 5 av Norges totalt 8 gull og Joakim fikk 3 sølvmedaljer. Guttene stilte i samme klasse og konkurrerte også mot hverandre. NRK fulgte konkurransen og vi anbefaler alle å se reportasjonen «verdens vakreste leker». Du kan også se dokumentaren om Jim på Tv2: «Vårt lille land».