Parkeringsrutiner

Betalingsparkering ved Haslehallen

Eieren av tomten har valgt å regulere parkeringsplassen utenfor turnhallen, og det er dermed innført betalingsparkering fra og med 8. januar 2018. Dette er gjort blant annet for å unngå at andre enn de som skal til turnhallen opptar plassene utenfor og for å ivareta sikkerheten.

Det er 15 minutter gratis parkering mot trekk av lapp, mens gjeldene priser vil være kr. 20,- per time utover dette.

For våre medlemmer er det også opprettet en abonnementsløsning for ett turnår eller ett semester:

INFORMASJON OM PARKERING