Priser 2020

Medlemskontingent og treningsavgift 2020

Medlemskontingenten til turnforeningen er trukket ut fra treningsavgiften og er på kr. 475,-*. Denne vil komme i tillegg til treningsavgiften en gang i året og gjelder for kalenderåret 01.01-31.12.

Fra og med 01.01.2019 øker treningsavgiften noe grunnet årlig prisjustering, gebyrer i tilknytning nytt medlemssystem og investeringer.

Her er en oversikt over treningsavgiften for 2020 (prisene gjelder for ett semester):

*Medlemsavgiften ble besluttet satt opp fra 375,- til 475,- ved årsmøte 2019

Trening for barn og ungdom

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
Gymlek 2 – 5 år (50 min) 2150,-
Gymlek 2 – 5 år (50 min) lørdag 2050,-*
Turnstigen 6 – 9 år (60 min) 2375,- 3930,-
Turnstigen 6 – 9 år (60 min) lørdag 2275,-*
Alle partier  10 år og eldre (90 min) 2650,- 4500,-
Turnakademiet 1 dag 4350,-
Turnakademiet 2 dager 6670,-

Trening for voksne

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
GymX Basistrening voksne 2380,- 3940,- (3 dager: 5225,-)
GymX Basistrening morgen voksne 2050,-
GymX Turn for voksne 2650,- 4500,- (3 dager 5750,-)
GymX Hjertegod dagtid 1460,- 2255,-
Gym X Mor og Baby 10 uker 1230,-

* Grunnet arrangement i Haslehallen har lørdagspartiene redusert treningsavgift med 100 kr da avlysning må påregnes.