Priser 2021

Medlemskontingent og treningsavgift for våren 2021. Ta forbehold om evt. endringer.

Medlemskontingenten til turnforeningen er trukket ut fra treningsavgiften og er på kr. 475,-. Denne vil komme i tillegg til treningsavgiften en gang i året og gjelder for kalenderåret 01.01-31.12.

Merk! Treningsavgift og medlemskontingent for våren 2021 vil for alle eksisterende medlemmer komme i to ulike betalingsomganger. Medlemskontingenten sendes ut 1. januar 2021. Denne SKAL være betalt før oppstart våren 2021. Ubetalt medlemskontingent medfører tap av plass på parti.

Fra og med 01.01.21 øker treningsavgiften noe grunnet årlig prisjustering.

Her er en oversikt over treningsavgiften for 2021 (prisene gjelder for ett semester):

Trening for barn og ungdom

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
Gymlek 2 – 5 år (50 min) 2250,-
Gymlek 2 – 5 år (50 min) lørdag 2150,-*
Turnstigen 6 – 9 år (60 min) 2480,- 4100,-
Turnstigen 6 – 9 år (60 min) lørdag 2375,-*
Alle partier  10 år og eldre (90 min) 2760,- 4700,-
Turnakademiet 1 dag 4500,-
Turnakademiet 2 dager 6870,-
Tilrettelagt Turnaktivitet (lørdag) 2375,-*

Trening for voksne

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
GymX Basistrening voksne 2480,-
GymX Basistrening morgen voksne 2140,-
GymX Turn for voksne 2760,- 4700,-
GymX Hjertegod dagtid 10 uker 1000,-
Gym X Mor og Baby 5 uker 800,- (ingen medlemskontingent)

* Grunnet arrangement i Haslehallen har lørdagspartiene redusert treningsavgift med 100 kr da avlysning må påregnes.