Priser 2022

Treningsavgifter og medlemskontingent for 2022

For å trene hos Oslo Turnforening må man betale en treningsavgift per semester samt en årlig medlemskontingent.

  • Medlemskontingenten inkluderer lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Kontingenten gjelder for et kalenderår (1. januar til 31. desember) og må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn. Medlemskontingenten betales ved første innmelding, og deretter en gang hvert kalenderår i januar.
  • Medlemskontingenten er på kr 475,- for år 2022. Denne innbetales tidligst i januar og MÅ være betalt før oppstart av aktivitet høsten 2022.
  • Treningsavgiften gjelder per semester; vårsemester og høstsemester. Hos Oslo Turnforening er treningsavgiften lik i begge semester selv om det skiller noen uker i semestrenes lengde.
  • Lørdagsgrupper må beregne å få avlyst inntil tre (3) treninger pr. kalenderår grunnet andre arrangement i våre lokaler. Treningsavgiften lørdager er normalt høyere enn ukedager grunnet økte trenerlønninger (lønnstillegg). Samtidig gis det fratrekk  grunnet mulige avlysninger. Derav lik treningsavgift lørdager og hverdager.
  • Les mer om treningsavgift,  medlemskontingent og øvrige vilkår i våre «vilkår for påmelding«.

Treningsavgift for barn og ungdom

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
Gymlek 2-5 år (50 min) 2340,-
Turnstigen 6-9 år (60 min) 2580,- 4270,-
Alle partier 10 år og eldre (90 min) 2870,- 4890,-
Turn for Ungdom, Apparat (120 min) 5300,-
Turnakademiet 1 dag / 2 dager 4680,- 7150,-
Tilrettelagt turnaktivitet (lørdager) 2580,-

 

Treningsavgift Aktivitetsuker i skoleferieukene; uke 8, 25, 31, 32 og 40

Aktivitet/Gruppe Pris per uke
Turnskole 2600,-
Saltouke 2600,-

Deltakelse på aktivitetsukene forutsetter innbetalt medlemskontingent.

 

Trening for voksne

Parti/Gruppe 1 gang i uken 2 ganger i uken
GymX Basistrening voksne 2580,-
GymX Basistrening voksne morgen 2220,-
GymX Turn for voksne 2870,- 4890,-
GymX Hjertegod dagtid 2580,-
GymX Mor og Baby 5 uker * 830,-

* Tilbudet «Mor og Baby» er et kurs som ikke krever medlemskontingent.