Priser Turn Kvinner og Turn Menn 2021

Pris treningsavgift våren 2021

 Turn Kvinner
Aspirant 2011 5550,-
Rekrutt 09-10 5550,-
Stige 6275,-
FIG Jr og Sr 9425,-
Senior student 7075,-*

 

Turn Menn
Aspirant 5275,-
Rekrutt 6275,-
Stige 6800,-
FIG Jr og Sr 9425,-
Senior Student 7075,-*

 

Medlemsavgift Oslo Turnforening: 475,- en gang i året.

*Det gis kun studentpris til medlemmer av Oslo Turnforening som er fulltidsstudenter.