Rekruttering til våre konkurransegrener

Rekruttering:

Vi har svært stor pågang på våre konkurransegrupper, og de er for øyeblikket helt fulle.

Konkurransegruppene er for gymnaster som ønsker å drive med konkurranse innenfor turn. Man kan ikke melde seg på en konkurransegruppe uten at man har hatt dialog med Oslo Turnforening.

Konkurransegruppene er ikke åpne for påmelding på grunn av krav til enkelte forutsetninger som må være på plass. Konkurranseturn krever dedikasjon i form av oppmøte, treningsmengde, motivasjon, fysiske og tekniske ferdigheter. Konkurranseformatet innen turn stiller store krav til deltagelse.

Vi rekrutterer nye gymnaster via våre breddepartier. Trenerne på breddeavdelingen og konkurranseavdelingen har dialog om hvilke gymnaster som kan være aktuelle ut ifra forutsetningene som kreves.  Administrasjon/hovedtrenere på konkurranseavdelingen vil ta kontakt med aktuelle kandidater.

Hvis man ønsker å melde sin interesse for dette eller kommer fra en annen klubb kan man henvende seg til eliteturn@osloturn.no

Les gjerne våre retningslinjer for konkurransegrener for å få ett innblikk i hva det innebærer å drive med konkurranseturn i Oslo Turnforening. http://osloturn.no/retningslinjer-konkurransegrener-oslo-turnforening/