Smitteforebyggende tiltak høsten 2021

Oppdatert 21. september 2021

Alle utøvere, foresatte, leietakere og gjester plikter å ha lest og satt seg inn i våre smitteforebyggende tiltak ved besøk og bruk av Haslehallen. Oslo Turnforening plikter som ansvarlig arrangør av trening og arrangement å følge gjeldende lokale og nasjonale råd og restriksjoner for smittevern.

Viktig informasjon til foresatte (21/9-2021)

Oslo Turnforening opplever nå stor pågang fra foreldre som ønsker å komme inn i hallen. Vi beklager at vi ikke kan «åpne opp for alle» enda. Inntil videre ber vi om at alle bidrar til at vi kan opprettholde aktivitetene på nåværende nivå. For å få til dette gjelder følgende:

 • Utøvere på «Gymlek Foreldre & Barn», født 2018 og 2019 – kan ha med en (1) foresatt inn i Motorikksalen der treningen foregår.
 • Utøvere på «Gymlek», født 2016 og 2017 – kan ha med en (1) foresatt som sitter på galleriet (utenfor Motorikksalen).
 • Vi henstiller foresatte på Gymlek om å ikke ta med søsken, flere foresatte og andre – da de må vente utenfor Haslehallen.
 • Utøvere på andre partier – kan IKKE ha med foreldre inn i Haslehallen.
 • Barn som har et særskilt behov for at foresatte følger de inn og evt. overvære trening kan kontakte resepsjonen.hasle@osloturn.no senest 24 timer i forkant av treningen, for om mulig få tilgang. Dette vurderes ut fra behov og kapasitet.

Hvorfor er det slik, når foresatte er fullvaksinerte? Svar: Problemet er ikke om foresatte er vaksinerte, men den totale kapasiteten vi har i resepsjon, garderober og fellesarealer. Når det er flere voksne i hallen blir det mer trengsel for de mange barn og unge som skal inn/ut av hallen. Vi vet også at sjansen for smitte, selv for fullvaksinerte, øker når man har mange personer «stuet sammen» over lengre tid. Vår idrettshall er dessverre ikke dimensjonert for det antall som nå vil inn i hallen og gjeldende smittevern.

Denne høsten har korona-restriksjoner knyttet til karantener og tiltak kostet oss masse penger og mye arbeid. For oss er målet å opprettholde aktivitet fremfor nedstegning av aktiviteter. Vi vil åpne for at flere foreldre kan overvære og se treninger så snart vi opplever mindre koronasmitte ved våre aktiviteter i Haslehallen.

 

Gjeldende regler/tiltak – sist oppdatert 18. august 2021

Gjeldende smitteforebyggende tiltak gjelder fra 18. august 2021 og er under kontinuerlig vurdering. Oppdateringer vil bli kunngjort på våre nettsider.

Generelt

 • Utøvere, foresatte og ansatte med symptomer på korona/virus skal ikke møte til trening eller gå inn i våre lokaler.
 • Treningsgrupper er begrenset til maksimalt 30 deltakere.
 • Det skal være minst 2 meter avstand mellom grupper som trener samtidig.
 • Medlemmer som skal inn/ut fra trening skal ikke oppholde seg unødig i fellesarealer som resepsjon, garderobe og galleri. Alle skal forsøke å holde god avstand.
 • Flere av våre turnaktiviteter krever at trener sikrer og gjør mottak av gymnasten for å forhindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig.
 • Foresatte som får tilgang til å gå inn i hallen SKAL bruke munnbind. Kravet gjelder uavhengig av vaksinering og varighet på oppholdet. Trenere kan velge å bruke munnbind, men det er ikke påkrevd. Det er ikke krav til bruk av munnbind for utøverne.

Hygiene og bruk av munnbind

 • Grundig håndvask (eller spritvask) både før og etter aktivitet. Gymnaster oppfordres til å ha med egen hånddesinfeksjon for bruk før og etter trening.
 • Dersom foresatt av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind, ta kontakt med administrasjonen på resepsjonen.hasle@osloturn.no senest 24 timer i forkant av treningen.

Foresatte i hall

 • På nåværende tid har foresatte og andre IKKE anledning til å bli med inn i hallen for å overvære på treningsaktiviteten.
 • Foresatte som deltar på Foreldre&barn-parti skal delta på aktiviteten sammen med barnet.
 • Foresatte med utøvere på Gymlek 4 og 5 år kan være med inn i Haslehallen men må vente på galleriet til treningen er over. Man kan ikke gå inn i Motorikksalen.
 • Foresatte med et særskilt behov for å følge barn inn og evt. overvære trening kan kontakte resepsjonen.hasle@osloturn.no senest 24 timer i forkant av treningen, for om mulig få tilgang. Dette vurderes ut fra behov og kapasitet.

Ankomst / henting

 • Utøver kan ikke komme inn i hallen før tidligst 10 minutter før oppsatt treningstid.
 • Det er satt opp 5-10 minutters pause mellom alle breddepartier som trener etter hverandre. Partiene kan ved behov avslutte 5 minutter før treningstiden er over. Pausen er for å redusere oppsamling av folk som skal inn og ut samtidig, samt rengjøring.

Bruk riktig inn- og utgang

Utøvere skal bruke inngang, garderober/oppbevaring i tilknytning til den delen av anlegget de trener:

 • Gymlek (1-5 år) med trening i Motorikksalen bruker hovedinngangen og går rett opp til galleriet via trappen i resepsjonen. Ingen garderobe tilgjengelig. Sko og ytterklær skal oppbevares under trappen ved resepsjonen.
 • Partiene i Basishallen benytter hovedinngangen og går inn i hallen via garderobene til høyre i resepsjonen.
 • Partiene i konkurransehall B benytter inngangen på siden av hallen (nord) og skal oppbevare tingene sine i mellomgangen.
 • Konkurransegymnaster i Konkurransehall A (apparathallen) benytter hovedinngang med garderober til venstre for resepsjonen.
 • Konkurransegymnaster i konkurransehall B (troppshallen) benytter inngangen på siden av hallen (nord) og bruker garderobene i hall B.
 • Konkurransegymnaster i basishallen benytter inngangen på siden av hallen (nord) og midlertidig garderobe i bomberommet. Sko plasseres ved inngangen til troppshall.

Bruk av garderober, badstue og toalett

 • Utøverne oppfordres til oppmøte ferdig skiftet og i rent treningstøy klar til trening.
 • Unngå unødig opphold i garderobene og hold en meter avstand. Toalettene og dusjen er tilgjengelig så lenge smittevern ivaretas. Badstuene er stengt.

Annen informasjon

 • Alle partier skal følge oppsatt apparatplan – også av hensyn til smittesporing.
 • Klubbrom, kjøkken og gammel administrasjon er stengt for alle utøvere. Kun trenere har tilgang til arbeidsrom og bespisning av medbragt mat på kjøkken. Matlaging ikke tillatt.
 • Vaffel- og kiosksalg er midlertidig stengt.
 • Utstyr i hallen vaskes daglig og tidvis mellom gruppene. Flere apparater kan ikke vaskes, derav viktig med god håndhygiene.
 • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal kun håndteres av utøveren som eier dette – og må settes på markerte områder eller i garderoben.
 • Kun trenere og resepsjonen skal håndtere førstehjelpsutstyr etter å ha brukt hånddesinfeksjon. All bruk skal rapporteres til resepsjonen.

Prosedyrer ved koronasmitte

Det er normalt Oslo kommune ved Smitteteam og bydelsoverlege som vil kontakte foreningen ved eventuell smitte. Oslo Turnforening følger faste prosedyrer ved eventuelle varsel om smitte. Foreningen har ansvar for å holde lister over utøvere på våre aktiviteter og dele disse videre for nødvendig smittesporing. Som utøver / foresatt / gjest aksepteres våre og lokale myndigheters prosedyrer for smittesporing.

Kontakt

Spørsmål eller henvendelser sendes på e-post til resepsjonen.hasle@osloturn.no.