Tiltak for smittevern

Oppdatert 25.05.2021

Tiltakene som følger nedenfor er vurdert ut ifra dagens situasjon og basert på anbefalinger og retningslinjer fra myndighetene, NIF og Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

Smitteverntiltak skal tilpasses lokale forhold, og ulike faser av pandemien. Ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. 

Organiserte fritidsaktiviteter for voksne 20 år og over er forbudt i Oslo. Forbudet gjelder bredde. Link

Les mer om dagens situasjon for våre medlemmer her 

Gjeldende smitteverntiltak på trening våren 2021

Ansatte og medlemmers ansvar

Vi oppfordrer alle våre medlemmer, foresatte og ansatte til enhver tid forholde seg til gjeldende anbefalinger fra myndighetene knyttet til smittevern i samfunnet.

Vi forventer at alle som skal inn i Haslehallen har lest og satt seg inn i våre smittevernrutiner. Dersom du har symptomer på sykdom skal du ikke komme på trening. Alle som bruker Haslehallen har et ansvar for å hindre smittespredning.

Generelt

1. august 2020 ble det gjort unntak fra kravet om minst 1 meter avstand i treningsaktivitet for barn og unge under 20 år. Det er fortsatt krav om 1-2 meter avstand i alle situasjoner utenom treningsaktiviteten, som f. eks. resepsjonsområdet, garderobene og på galleriet.

Det er krav om begrenset antall plasser i en gruppe. Gruppestørrelsen er maks 20 personer inkl. trenere og evt. foresatte.

Det skal være minst 2 meter avstand mellom grupper som trener samtidig.

Enkelte av aktivitetene innenfor turn krever at en trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring og mottak kan altså utføres ved behov.

Påkrevd bruk av munnbind

Foresatte og andre som går inn i hallen skal bruke munnbind uansett varighet på oppholdet. Ansatte skal bruke munnbind såfremt man ikke kan holde 1-2 meter avstand til andre.

Munnbind skal brukes av alle som ikke av spesielle grunner ikke kan bruke munnbind. Denne regelen gjelder til enhver tid. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind, ta kontakt med administrasjonen på bredde@osloturn.no i forkant av treningen.

For korrekt bruk av munnbind; se f.eks. Oslo Kommunes video her: https://youtu.be/OV8C7XUQsbk

Gymnaster under 20 år behøver ikke å bruke munnbind under trening.

Foresatte i hall
Det er ikke anledning for foresatte å bli med inn og se på treningsaktiviteten.

Foresatte som deltar på gymlek F&B-parti og som har barn på gymlek 4 og 5 år kan likevel være med inn i hallen. Det er ikke anledning for foresatte til 4- og 5-åringer å være med inn i motorikksalen, men dere kan stå utenfor på galleriet og på gangbroen og vente til treningen er over.

Treningstider

Alle skal møte til oppsatt treningstid.

Det er ikke mulig å komme inn i hallen tidligere enn tidligst 5-10 minutter før treningsstart.

Det er satt opp 5-15 minutters pause mellom alle partier som trener etter hverandre. Partiene skal ved behov avslutte 5 minutter før treningstiden er over. Pausen er for å unngå oppsamling av folk som skal ut og inn samtidig.

Bruk av ytterdører/nødutganger

Partier skal bruke inngangsdøren som er i tilknytning til den hallen de trener i:

  • Gymlek bruker hovedinngangen og går rett opp på galleriet og bruker ikke garderobene
  • Partiene i basishallen benytter hovedinngangen og går inn i hallen via garderoben
  • Partiene i konkurransehall B benytter inngangen på siden av hallen og skal oppbevare tingene sine i mellomgangen
  • Konkurransegymnaster i konkurransehall A benytter inngangen på siden av hallen i tilknytning til hall A (apparatturnhallen).
  • Konkurransegymnaster i konkurransehall B (troppshallen) benytter inngangen på siden av hallen og oppbevarer ting i garderobene i tilknytning til hall B.
  • Konkurransegymnaster i basishallen bruker inngangen til troppshallen og midlertidig garderobe i bomberommet. Sko skal settes ved inngangen til troppshall.

Kontakt

Resepsjonen vår vil så fremt det er breddeaktivitet ha tilnærmet normal åpningstid. Alle spørsmål eller henvendelser skal sendes på e-post eller tas per telefon. Administrasjonen har også normale telefontider.

Bruk av klubbrom, kjøkken og gammel administrasjonsdel

Disse rommene er forbeholdt ansatte. For tiden møter våre ansatte direkte på jobb i hallen.

Bruk av garderober, badstue og toalett

Garderober regnes som utenfor hallen og 1 meter avstand gjelder for alle i garderobene.

Garderobene skal kun brukes til gjennomgang og oppbevaring av personlige eiendeler, og ikke til å skifte eller dusje. Gymnaster skal møte på trening i rent treningstøy, ferdig skiftet og klar til trening. Toalettene vil være åpne for toalettbruk og håndvask. Badstuene vil ikke være i bruk i denne perioden på grunn av økt smittefare.

Kiosksalg

Det vil ikke være kiosksalg på ukedager og arrangement våren 2021. Vaffel- og kiosksalg vil gjenopptas når smittefaren i samfunnet er redusert.

Tilgang på håndsåpe og hånddesinfeksjon

Håndsåpe skal være tilgjengelig på alle toalett og ved alle vasker til enhver tid. Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig for trenere og ansatte. Gymnaster oppfordres til å ha med hånddesinfeksjon selv.

Hånddesinfeksjon vil være tilgjengelig ved inngangene og ved flere apparater i hall.

Vask av utstyr og apparater

Ansatte får innføring i vaskerutiner som gjelder for utstyr og apparater. Alt utstyr som kan vaskes, skal vaskes når en avdeling overlater utstyret til en annen avdeling. Ved behov skal utstyret også vaskes mellom ulike grupper og partier innad i avdelingen. Vi gjør oppmerksom på at flere av turnapparatene kan ikke vaskes.

Personlige eiendeler

Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre enn gymnasten som eier dette.

Drikkeflasker skal settes på tydelige, markerte områder (f.eks. i garderoben) for hvert enkelt parti. Trenere skal ikke sette av tid til felles drikkepauser, men heller oppfordre gymnastene til å drikke før og etter trening.

Førstehjelpsutstyr

Gymnaster må selv ha med sportstape og liknende ved ikke-akutte skader. Kun trenere og resepsjonen skal håndtere førstehjelpsutstyr etter å ha brukt hånddesinfeksjon. Bruk av førstehjelpsutstyr skal rapporteres til administrasjonen.

Apparatplan

Alle partier skal følge oppsatt apparatplan. Dersom man bruker apparater og utstyr i andre haller, skal avdelingen legge til rette for gode rutiner for gjennomgang mellom hallene.

Prosedyrer ved smitte eller karantene

Oslo Turnforening har interne prosedyrer ved eventuell smitte blant medlemmer eller ansatte.  Det er smitteteam og bydelsoverlege som vil kontakte foreningen ved eventuell smitte blant våre medlemmer eller ansatte. Foreningen har ansvar for å gi en oversikt til eventuelle nærkontakter i Haslehallen og ha lister over hvem dette gjelder. På bakgrunn av vedtak fra bydelsoverlegen vil foreningen informere de medlemmer og ansatte dette berører.

Smittevernstiltak på flere språk

Her finner dere smittevernstiltak fra Oslo Idrettskrets på 8 ulike språk: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/smittevernstiltak-oversatt-til-atte-sprak/ 

Videre tiltak

Vi skal følge rådene til FHI til enhver tid og sikre et trygt miljø for våre gymnaster og ansatte.

Det vil bli sendt ut informasjon til medlemmer om tiltak for smittevern, og denne informasjonen skal til enhver tid ligge tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden.